Frokostmøte: Mulighetsrommet for biogass i Norge

Velkommen til lansering av rapporten "Mulighetsrommet for biogass i Norge". Rapporten er utarbeidet av Energigass Norge, Norges Bondelag, Norsk Vann, Biogass Oslofjord og Avfall Norge.

Beskrivelse
Program


Velkommen til frokostmøte om mulighetsrommet for biogass på Kulturhuset 9. mars kl 08 – 10. Møtet er gratis, men påmelding er påkrevd.

Møtet overføres også digitalt. Lenke sendes ut før møtet.

Alle som er påmeldt får tilsendt den nye rapporten om biogass etter møtet.

PÅMELDING - VIDEOLENKE

Arrangører: Norges Bondelag, Avfall Norge, Norsk Vann, Biogass Oslofjord, Energigass Norge

Torsdag 9. mars

08.00–08.30

Enkel frokost

08.30–10.00

  • Velkomst ved møteleder
  • Presentasjon av rapporten Mulighetsrommet for produksjon av biogass i Norge: Råstoff, teknologi og klimanytte, ved seniorforsker Kari-Anne Lyng fra NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning (tidl Østfoldforskning).
  • Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges Bondelag, Avfall Norge, Norsk Vann, Biogass Oslofjord, Energigass Norge, og viser tilgjengelige råstoff for biogass i dag, hva mulighetene kan bli i framtiden og hvor mye biogass ny teknologi kan gi.
  • Appeller fra bestillerne av rapporten.
  • Politisk debatt: Hva skal til for å utløse biogasspotensialet? Medlemmer fra Energi- og miljøkomiteen på Stortinget er invitert til å delta i debatten.