Frokostmøte om SUP-direktivet

Fra 03. juli blir en rekke engangsplastprodukter forbudt å bringe i omsetning i EU og EØS. Vi inviterer til et gratis frokostmøte som tar for seg det nye direktivet.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


EU vedtok 5.juni 2019 et direktiv om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter. Engangsplastdirektivet eller SUP-direktivet (Single use plastic) har som formål å redusere plastforsøpling og bidra til sirkulærøkonomi.

I dette frokostmøte vil du få informasjon om det nye SUP-direktivet. Hva innebærer det, hvordan kommer næringslivet til å jobbe med dette, hvilke mulige positive miljøeffekter har det?

Torsdag 3. juni

09.00–09.05

Velkommen

Foredragsholder: Mona Nordhammer Sæther Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge

09.05–09.20

Introduksjon SUP-direktivet

Foredragsholder: Henrik Lystad CEO, Norwaste

09.20–09.35

Hva har dette å si for handelsnæringen?

Foredragsholder: Tord Dale Bærekraftsjef, Virke

09.35–09.50

Hvordan endrer dette praksis hos Huhtamaki?

Foredragsholder: Anne Kristin Ødegård Nordisk markedssjef, Huhtamaki

09.50–09.57

Derfor er SUP-direktivet viktig

Foredragsholder: Silje Sørfonn Moe Rådgiver plast, WWF

09.57–10.00

Avslutning

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge

Henrik Lystad

CEO, Norwaste

Henrik Lystad har lang erfaring og inngående kjennskap om bransjen fra 16 år i Avfall Norge. Henrik har vært involvert i rammebetingelser og interessepolitisk arbeid innenfor avfallshåndtering og sirkulær økonomi i Norge og EU. Han har vært involvert i en rekke aktiviteter knyttet til blant annet innsamling av avfall, anskaffelser, utvikling av produsentansvaret, biogass og kompostering, energigjenvinning, materialgjenvinning og deponering, samt marin forsøpling og avfallshåndtering i utviklingsland.

Tord Dale

Bærekraftsjef, Virke

Før han kom til Virke var han partner i klimakonsulent-selskapet Footprint, hvor han blant annet har jobbet i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling, politikk og kommunikasjon. Tord har en master i strategi, innovasjon og ledelse, og erfaring med prosessledelse og bruk av verktøy som Design Thinking, Google Sprint og Lean-Startup.

Anne Kristin Ødegård

Nordisk markedssjef, Huhtamaki

Silje Sørfonn Moe

Rådgiver plast, WWF