Morgenkaffe: Utsortering av tekstiler 2025

Velkommen til frokostmøte om utsorteringskravet for tekstiler og Avfall Norges arbeid rundt temaet. Vi får også høre hvordan Danmark rigger seg for oppstart av utsortering av tekstiler allerede fra 1. juli 2023.

Vi serverer kaffe og boller fra kl. 8:30, programmet starter kl. 9:00.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Morgenkaffen kan også sees i opptak på video her.

Onsdag 30. november

08.30–09.00

Vi byr på morgenkaffe og et wienerbrød for de som kommer fysisk.
NB! Husk påmelding

09.00–09.05

Velkommen

Foredragsholder: Stine Thorp Kommunikasjonsrådgiver, Avfall Norge

09.05–09.25

Foredragsholder: Niels Toftegaard Kommunikasjonssjef, Dansk Affaldsforening

Danmark har besluttet en ambisiøs frist for innsamling og utsortering av tekstiler.
Det gjelder "husstandsnære og særskilte indsamling af tekstilaffald, så alle borgere senest pr. 1/7 2023 skal kunne sende tekstilaffald til genanvendelse i stedet for forbrænding". I tillegg har man i Danmark også besluttet å sikre tilsyn med avfall i det såkalte "affaldstilsynet" som skal kontrollere eksport og import av avfall.

Vi får besøk av Niels Toftegaard, som er Kommunikasjonssjef i Dansk Affaldsforening, som gir oss et overblikk over status i Danmark, et halvt år før kravet trer i kraft.

Presentasjonen kan lastes ned her.

09.25–09.40

Foredragsholder: Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

Miljødirektoratets sendte over forslag til forskrift for separat innsamling av tekstil til Klima- og miljødepartementet (KLD) 29. juni 2022. Hva er Miljødirektoratets anbefalinger?

Presentasjonen kan lastes ned her.

09.40–09.50

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

Vi går gjennom Avfall Norges høringssvar om utsortering av tekstilavfall fra 2025, og presenterer våre perspektiver.

Presentasjonen kan lastes ned her.

09.50–10.00

Spørsmål og avslutning

Stine Thorp

Kommunikasjonsrådgiver, Avfall Norge

Stine Thorp er kommunikasjonsrådgiver i Avfall Norge. Hun har 20 års erfaring som journalist, innholdsprodusent og kommunikasjonsrådgiver.

Niels Toftegaard

Kommunikasjonssjef, Dansk Affaldsforening

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.