Går gjenvinningsbedriftene glipp av milliarder?

Vi presenterer funnene i en ny rapport fra Deloitte om "Muligheter og begrensninger i virkemiddelapparatet for gjenvinningssektoren". Hvorfor går en forsvinnende liten andel av tildelingene til gjenvinningsbedriftene og hva kan vi gjøre med det er blant spørsmålene vi stiller.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Onsdag 27. april

08.30–08.40

Vi trenger virkemidler som virker!

Foredragsholder: Cecilie Lind, Administrerende direktør, Avfall Norge | Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

08.40–09.00

Deloitte presenterer rapporten og vi setter av tid til spørsmål og svar.

09.00–09.15

Kommentarer til rapporten

09.15–09.30

Diskusjon i plenum om funnene i rapporten

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.