Ekstraordinær generalforsamling

Beskrivelse
Program


Avfall Norge avholder ekstraordinær generalforsamling 13. oktober. Valg av nytt styre og orientering om prosessen knyttet til nytt navn for organisasjonen står på agendaen.

Presse

Ta kontakt med sara@avfallnorge.no for presseinvitasjon

Søndag 13. september

09.00–09.50

  1. Registrering av stemmeberettigede - godkjenning av generalforsamlingen
  2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
  3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
  4. Bemerkninger til innkallingen
  5. Protokoll fra foregående generalforsamling
  6. Navneendring - orientering fra styret
  7. Valg av styremedlemmer, vararepresentanter, styreleder, nestleder, revisor og valgkomité. Fastsettelse av honorar for Styret for 2019
  8. Innkomne forslag
    Det har ikke innkommet forslag til Styret i hht vedtektenes §9