Generalforsamling

Vi inviterer våre medlemmer til årets generalforsamling, innkalling er sendt ut 1. juni.

Beskrivelse
Program


Velkommen til årets generalforsamling.


På vegne av styret innkalles det til ordinær generalforsamling i Avfall Norge.

Tid: Tirsdag 15. juni kl 09.00 - 11.00
Sted: Digitalt via Zoom

Innsjekkingen åpner kl 08.30.
Vi ber om påmelding innen mandag 14. juni kl 12.00.


Alle hovedmedlemmer har stemmerett. TIlhørende medlemmer har møte- og talerett.

Se program for mer informasjon.

Tirsdag 15. juni

08.30–09.00

Logg deg på i god tid.

09.00–11.00

Agenda for generalforsamlingen

 1. Registrering av antall representerte stemmeberettigede og godkjenning av generalforsamlingen
 2. Valg av møteleder, to representanter til å undertegne protokollen, referent og tellekorps
 3. Godkjennelse av innkalling og agenda
 4. Protokoll fra foregående generalforsamling
 5. Rapport fra styret for 2020
 6. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2020
 7. Budsjett for 2022 og fastsettelse av medlemskontingent
 8. Retningslinjer for stemmerett kommende generalforsamling
 9. Valg, innstilling fra valgkomiteen
  1. Valg av styre
  2. Valg av revisor
  3. Valg av valgkomite
  4. Fastsettelse av styrehonorar for 2020
 10. Navnebytte