Generalforsamling 2022

Vi inviterer våre medlemmer til årets generalforsamling, innkalling sendes ut i løpet av kort tid.

Beskrivelse
Program


Velkommen til årets generalforsamling


På vegne av styret innkalles det til ordinær generalforsamling i Avfall Norge.

Tid: Tirsdag 31. mai kl 11.00 - 12.30
Sted: Digitalt via Zoom

Innsjekkingen åpner kl 10.30.
Vi ber om påmelding innen mandag 30. mai kl 12.00.


Alle hovedmedlemmer har stemmerett. Tilhørende medlemmer har møte- og talerett.

Se program for mer informasjon.

Tirsdag 15. juni

10.30–11.00

Logg deg på i god tid.

11.00–12.30

Agenda for generalforsamlingen

 1. Registrering av antall representerte stemmeberettigede og godkjenning av generalforsamlingen
 2. Valg av møteleder, to representanter til å undertegne protokollen, referent og tellekorps
 3. Godkjennelse av innkalling og agenda
 4. Protokoll fra foregående generalforsamling
 5. Rapport fra styret for 2021
 6. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2021
 7. Budsjett for 2023 og fastsettelse av medlemskontingent
 8. Retningslinjer for stemmerett kommende generalforsamling
 9. Valg, innstilling fra valgkomiteen
  Valg av styre
  Valg av revisor
  Valg av valgkomite
  Fastsettelse av styrehonorar for 2021
 10. Orientering om strategiprosessen