Arskonferansen 2024 banner mobile

Generalforsamling 2023

Vi inviterer våre medlemmer til årets generalforsamling, innkalling sendes til hovedkontaktperson

Beskrivelse
Program

Velkommen til årets generalforsamling

På vegne av styret innkalles det til ordinær generalforsamling i Avfall Norge.

Tid: Onsdag 31. mai kl 09.00 - 10.30
Sted: Digitalt via Zoom

Innsjekkingen åpner kl 08.30 og vi ber om at alle møter opp i god tid.

Vi ber om påmelding innen tirsdag 30. mai kl 12.00.

Se program for mer informasjon.

Alle hovedmedlemmer har stemmerett. Tilhørende medlemmer har møte- og talerett.

Deltagelse på generalforsamlingen er forbeholdt hovedkontaktperson i virksomheten. Hovedkontaktperson er vår kontaktperson tilknyttet medlemskapet og den som mottar innkallelse.


Onsdag 31. mai

08.30–09.00

Innsjekk

09.00–10.30

Agenda for generalforsamlingen

 1. Valg av møteleder, to representanter til å undertegne protokollen, referent og tellekorps
 2. Registrering av antall representerte stemmeberettigede
 3. Godkjennelse av innkalling og agenda
 4. Protokoll fra foregående generalforsamling
 5. Rapport fra styret for 2022
 6. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2022
 7. Vedtektsendringer
 8. Rammebudsjett for 2024-26
 9. Medlemskontingent
 10. Retningslinjer for stemmerett kommende generalforsamling
 11. Valg, innstilling fra valgkomiteen
Saksdokumenter er vedlagt i innkallelsen. Innkallelsen er sendt til vår hovedkontaktperson.