Arskonferansen 2024 banner mobile

Generalforsamling 2024

Vi inviterer våre medlemmer til årets generalforsamling, innkalling sendes til hovedkontaktperson.

Beskrivelse
Program


Velkommen til årets generalforsamling

På vegne av styret innkalles det til ordinær generalforsamling i Avfall Norge.

Tid: Torsdag 30. mai kl 09:00 - 11:00
Sted: Digitalt - lenke vil bli sendt ut per e-post i forkant av møtet

Innsjekkingen åpner kl 08:30 og vi ber om at alle møter opp i god tid.

Vi ber om påmelding innen onsdag 29. mai kl 12:00.

Se program for mer informasjon.

Alle hovedmedlemmer har stemmerett. Tilhørende medlemmer har møte- og talerett.

Deltagelse på generalforsamlingen er forbeholdt hovedkontaktperson i virksomheten. Hovedkontaktperson er vår kontaktperson tilknyttet medlemskapet og den som mottar innkallelse.


Onsdag 31. mai

08.30–09.00

Innsjekk

09.00–11.00

Agenda for generalforsamlingen

1. Åpning med registrering av stemmeberettigede

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent, tellekorps og protokollunderskrivere

4. Godkjennelse av innkalling og saksliste

5. Protokoll fra forrige generalforsamling

6. Rapport fra styret for 2023

7. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2023

8. Budsjett for 2024

9. Medlemskontingent (utsettes til ekstraordinær generalforsamling)

10. Rammebudsjett 2025-2027 (utsettes til ekstraordinær generalforsamling)

11. Navneendring/vedtektsendring

12. Innkomne saker

13. Valg av styremedlemmer

14. Valg av revisor

15. Valg av valgkomité

16. Fastsettelse av honorar til styret

17. Retningslinjer for stemmerett for kommende generalforsamling

18. Ekstraordinær generalforsamling