Gjenbruk av energi

Avfallsenergi og andre varmeenergikilder er en helt nødvendig del av det grønne skiftet og det arbeidet som nå gjøres for at Europa skal bli mindre avhengig av russisk gass og olje. Hvilke kilder snakker vi om, og hva er potensialet ? Dette fredagswebinaret arrangeres i samarbeid med Norsk Fjernvarme.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Bli medlem av Avfallsforsk og få alle webinarene gratis

.

08.30–08.35

Velkommen og intro

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Trygve Mellvang Tomran-Berg Daglig leder, Norsk Fjernvarme

Gjenbruk av varme og lokal energi - hvilken rolle kan det spille i en helhetlig mix av fornybare energikilder?

08.50–09.05

Foredragsholder: Esben Toning Otterlei Head of Climate, Lyse

Hvordan kan spillvarme gjøres om til produksjon av norsk mat, for eksempel tomater ? Esben Tonning Otterlei i Lyse Neo har lansert konseptet "Spillvarmemotoveien som skal bidra til å produsere mer norsk mat i Rogaland - samtidig som man utnytter mer av den voksende mengden spillvarme som ny industri, for eksempel datasentre, fører med seg.

09.05–09.20

Foredragsholder: Dr. Espen Govasmark Direktør for biologi og forskning, Antec Biogas AS

Hvordan jobber VEAS for å ta ut energi fra avløpsvannet, og hvordan kan energien anvendes?

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Trygve Mellvang Tomran-Berg Daglig leder, Norsk Fjernvarme

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Trygve Mellvang Tomran-Berg

Daglig leder, Norsk Fjernvarme

Tomren-Berg er utdannet ved Universitetet i Oslo og Journalisthøgskolen i Oslo. Han arbeidet i en årrekke som nyhetsreporter i NTBs samfunnsavdeling, før han i 2007 dro til Brussel som Europa-korrespondent for NTB. Tre år senere gikk han til stillingen som informasjonssjef i EØS-tilsynet ESA, før han kom tilbake til Norge og begynte i Norsk Fjernvarme som kommunikasjonssjef i mai 2013. I juni 2020 tok han over som daglig leder i organisasjonen.

Esben Toning Otterlei

Head of Climate, Lyse

Otterlei er utdannet ved NTNU med master innen karbonfangst. Han har jobbet i Lyse-konsernet siden 2014.

Dr. Espen Govasmark

Direktør for biologi og forskning, Antec Biogas AS

Govasmark har tidligere arbeidet ved VEAS, Norges største avløpsrenseanlegg, og et av Norges største biogassanlegg, beliggende i Asker / Oslofjorden. Han var ansatt ved Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune fra 2012 til 2019, og jobbet før dette med forskning.