Gjenbruk av masser i byen

Hvordan kan man gjenbruke og utnytte tilgjengelige masser på en optimal måte i byer og tettsteder? Hvilke regulatoriske, organisatoriske og økonomiske barrierer finnes i gjeldende praksis og standarder for massehåndtering. Det presenteres eksempler fra Bergen, Oslo og Sørlandet. Webinaret er i samarbeid med earthresQue.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 13. januar

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Helen French , Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

08.35–08.50

Foredragsholder: Olav B. Soldal Stipendiat, BI

Olav Soldal, PhD stipendiat ved Handelshøyskolen BI og earthresQue, undersøker barrierer som hindrer gjenbruk og nyttiggjøring, gjennom intervjuer med brukerpartnere og en kartlegging av gjeldende praksis. Hans presentasjon vil fokusere på regulatoriske, organisatoriske og økonomiske barrierer, samt manglende helhetstenking i gjeldende praksis og standarder for massehåndtering.

08.50–09.05

Foredragsholder: Kolbjørn Akervold Spesialrådgiver, Bergen kommune

I Bergen kommune har det vært en lang planleggingsprosess i forbindelse byutviklingen på et nedlagt deponi (Slettebakken). Slettebakken er nå omringet av by og boligområder.

09.05–09.20

Foredragsholder: Gudny Okkenhaug Fagansvarlig / Førsteamanuensis, NGI (Norges Geotekniske Institutt) og NMBU

Innlegget vil presentere ulike prosjekter i regi av earthresQue som handler om gjenbruk av forurensede masser. Et eksempel case er syredannende bergarter – stort og viktig tema i infrastruktur prosjekter blant annet i Oslo feltet og på sørlandet.

09.20–09.30

Spørsmål

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Helen French

Helen French er professor i hydrogeologi ved NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning og er senterleder for earthresQue.

Olav B. Soldal

Stipendiat, BI

Olav B. Soldal, er stipendiat på BI og skal jobbe med hvordan man lager et rammeverk for en mer sirkulær byggebransje, samarbeid på tvers av sektorer er et stikkord.

Kolbjørn Akervold

Spesialrådgiver, Bergen kommune

Kolbjørn Akervold jobber i Bymiljøetaten i Bergen kommune, og jobber i earthresQue med å se på etterbruken av deponier. Hva må til, og hvordan kan vi gjøre nedlagte deponier attraktive for den moderne byutviklingen?

Gudny Okkenhaug

Fagansvarlig / Førsteamanuensis, NGI (Norges Geotekniske Institutt) og NMBU

Gudny Okkenhaug jobber som teknisk ekspert i avdeling for miljøgeoteknikk i Norges Geotekniske Institutt (NGI), og innehar en førsteamanuensis II stilling ved NMBU. Hennes hovedfokusområder er deponier, avfall og forurenset grunn, gjenbruk/nyttiggjøring av avfall. Gudny er nestleder i SFI-earthresQue (Senter for bærekraftig bruk av overskuddsmasser og avfall i den sirkulære økonomien).