Gjenvinning av plast fra havbruk

I prosjektet POCOplast (Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture) samarbeider SINTEF, NTNU og organisasjoner fra alle ledd i verdikjeden samt Miljøstiftelsen Bellona med å undersøke muligheter for bærekraftig utnyttelse av brukt hardplast fra havbruket. Prosjektet avsluttes i 2023, og vi får presentert foreløpige resultater fra ulike partnere i prosjektet. Webinaret arrangeres i samarbeid med SINTEF.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Partnerne i prosjektet er SINTEF, NTNU, NCE Aquatech, Plasto, Grieg Seafood, Empower, Norwegian Plastic Recycling (NOPREC), Flokk, Miljøstiftelsen Bellona.

POCOplast skal undersøke muligheter for bærekraftig utnyttelse av brukt hardplast fra havbruket. Denne næringen er den største produsenten av hardplast i Norge, og volumet er forventet å vokse betydelig de kommende årene. Bare en liten andel blir i dag gjenvunnet. Det er et stort behov for å øke gjenvinningsgraden samtidig som bruksbehovet også reduseres. Hovedmålet med prosjektet er derfor å utvikle ny kunnskap for hvordan prinsippene knyttet til sirkulær økonom kan anvendes slik at en oppnår en mer bærekraftig verdikjede for hardplast fra norsk havbruksnæring.

For å oppnå målet om økt sirkulær økonomi, så vil prosjektet etablere en læringsallianse hvor næringsaktører og forskere arbeider sammen for å identifisere mulighet for endring i en mer bærekraft retning. Læringsalliansen skal engasjere aktører fra hele verdikjeden, helt fra plastproduksjon, de som generer avfall og produksjon av nye produkter fra gjenvunnet plast. Aktører med ikke-finansielt formål vil også involveres for å oppnå den felles målsettingen om ny kunnskap for å redusere plastavfall. Læringsalliansen skal også jobbe for å utvikle et marked for gjenvunnet plast med tanke på bruk i andre sektorer.

Fredag 2. september

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Presentasjon av POCOplast-prosjektet

Foredragsholder: Henrik Brynthe Lund Forsker, SINTEF

08.50–09.05

Kvalitetsheving av resirkulert plast

Foredragsholder: Tormod Steen Prosjektleder, Oceanize

09.05–09.20

Sporingsteknologi, en forutsetning for sirkulær plast

Foredragsholder: Carl Nesset Co-founder og Chief Operating Officer, Empower AS

09.20–09.30

Spørsmål

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Henrik Brynthe Lund

Forsker, SINTEF

Henrik Brynthe Lund er forsker ved avdeling Teknologiledelse i SINTEF Digital. Han er blant annet prosjektleder for prosjektet POCOplast.

Tormod Steen

Prosjektleder, Oceanize

OCEANIZE er et sporbart kretsløp for et ansvarlig næringsliv. OCEANIZE kobler avfallsbesittere, avfallsbransjen og forbrukere av resirkulert plast sammen, som fundamentet for sirkulære plastkretsløp

Carl Nesset

Co-founder og Chief Operating Officer, Empower AS