Gjenvinning av batterier

Antall batterier av alle typer øker kraftig. Hvor mye klarer vi å samle inn, hva skjer når batterier gjenvinnes? Hvilke teknologier er tilgjengelige? Her møtes praktisk erfaring med forskning og innovasjon for å finne nye løsninger. Utviklingen går fra avfallshåndtering til å hente ut maksimalt av ressursene i de utbrukte batteriene.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Morten Onsrud Fagsjef batterier, Norsirk AS

Hvilke ulike batterityper finnes, hvordan samles disse inn og hvordan behandles / eller sendes batteriene etter innsamling?

08.50–09.05

Foredragsholder: Jon Emil Furuseth Country Manager High Energy Batteries, Stena Recycling AS

Stena Recycling presenterer sin omfattende satsing på å bygge opp kapasitet på gjenvinning av batterier. I denne satsningen er det fokus både på gjenbruk og gjenvinning av batterier som vi skal få høre mer om.

09.05–09.20

Foredragsholder: Nina Solvang Prosjektdirektør, Future Materials

Future Materials katapultsenter samarbeider med Morrow om å finne fremtidens løsninger for hvordan batterier kan direkte resirkuleres. Nina Solvang, prosjektdirektør i katapultsenteret, vil presentere prosjektet og hvordan partnerne jobber i dette prosjektet.


09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Morten Onsrud

Fagsjef batterier, Norsirk AS

Morten Onsrud har jobbet med batterier i Norsirk siden 2018. Han har en doktorgrad i materialteknologi fra NTNU, med vekt på batterier. Morten Onsrud var styremedlem i Avfallsforsk 2019-2021

Jon Emil Furuseth

Country Manager High Energy Batteries, Stena Recycling AS

Jon Emil Furuseth arbeidet 12 år i Exide Technologies AS, en global batteriaktør, før han gikk videre til Stena Recycling. I Stena Recycling arbeider han med høyenergi-batterier (el.bil batterier/marine/industri) som skal få nytt liv og gå inn i den sirkulære økonomien både via gjenbruk og gjenvinning.

Nina Solvang

Prosjektdirektør, Future Materials

Nina Solvang er utdannet fra BI med en Master of Management. Hun har erfaring fra både telecom og olje- og gassrelatert næring, i tillegg til en bakgrunn innen vetrinærmedisin.