Gjenvinningseknologi for plast

Månedens tema for Avfallsforsks fredagswebinar er plast. Denne uken ser vi på teknologi for materialgjenvinning av plast.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Hvilke teknologier og hvilke systemer er det som kommer? Hvordan er fordelingen mellom det offentlig og det private markedet i å se og å bruke muligheter som kommer? Det er stor enighet i at problematikken rundt plast må løses, hva hvordan kan løsningen se ut?

Fredag 15. januar

08.30–08.35

Velkommen med Nancy Strand

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–09.00

Design for gjenvinning på plastemballasje

Foredragsholder: Johannes Daae Utviklingssjef, Grønt Punkt Norge

09.00–09.20

Gjennomgang av ny rapport om kjemisk gjenvinning

Foredragsholder: Bjørn Kopstad , NORWASTE

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Utviklingssjef, Grønt Punkt Norge

Johannes er utdannet produktdesigner, har doktorgrad i Design for Bærekraftig Adferd, som handler om hvordan man designer produkter og systemer for å påvirke hvordan de brukes. Han jobber i dag som utviklingssjef hos Grønt Punkt Norge, og er førsteamanuensis ved institutt for produktdesign ved OsloMet.

Bjørn Kopstad, Auritus, har jobbet med i avfalls- og gjenvinningsbransjen siden starten på 1990-tallet. Først 8 år i bransje- og arbeidsgiverorganisasjon MEF, med ansvar for blant annet avfall- og gjenvinningsbransjen. Fra 1998 til 2015 har han jobbet i Norsk Gjenvinning og Veolia Miljø. Han har hatt ledende stillinger med ansvar som dekker det meste av bransjen. Først med forretnings- og produktutvikling, deretter operative lederstillinger med ansvar i alle deler av avfallets verdikjeder, og de fleste produkttyper. Han har også sittet i konsernledelsen i både Norsk Gjenvinning og Veolia i mange år.