Gjenvinningsseminaret 2022

Velkommen til gjenvinningsseminaret! I år er temaet ombruk. Dette er et seminar for alle deler av bransjen som er interessert i ombruk.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Avfall Norges gjenvinningsseminar samler et bredt spekter av aktører i bransjen. I år vil seminaret ha ombruk som tema. Vi vil få innblikk i hvordan Miljødirektoratet ser på rollen gjenvinningsbransjen skal ha innenfor ombruk, hvordan det jobbes med ombruk av byggevarer, hva ulike kommuner og IKS har gjort innen ombruk og hvordan man kan utvikle en ombruksøkonomi.

Fysisk og digital deltagelse

Seminaret er hybrid, med mulighet for både fysisk og digital deltakelse og god tid til interaktivitet på Avfall Norges Hopin plattform.
For de som møter fysisk inviterer vi til aperitif og middag kvelden i forveien.
Det er et begrenset antall plasser til fysisk deltakelse, så det gjelder å være tidlig ute.
For digital deltagelse i Hopin gjelder egne priser.

Programmet finnes under programfanen.

Alle hotellrommene som Avfall Norge hadde holdt av til Gjenvinningsseminaret er nå booket. De som kommer utenbys fra må derfor booke hotellrom selv. Dette kan gjøres på https://www.nordicchoicehotels.no/. Avfall Norge har en bedriftsavtale med The Hub og andre hotell i kjeden. Dette betyr at overnatting til seminaret kan bookes med en rabattkode. Det gjøres på følgende vis:

Alle som booker via avtalekoden må logge seg inn (registrere seg som Nordic Choice Hotels medlem). Deretter gå inn på "min side" trykke på bedriftsavtale og legge inn koden 60236179 i feltet "Avtalekoden din"

Det finnes også flere hoteller i ulike prisklasser i umiddelbar nærhet til The Hub.

Hjertelig velkommen!!

Her kan du se hvem som allerede er påmeldt: Deltakerliste

Deltageravgift

Fysisk deltagelse: kr. 4500,- eks mva. medlem
Fysisk deltagelse: kr. 6000,- eks mva. ikke medlem

Digital deltagelse kr. 2000,- eks mva. medlem
Digital deltagelse: kr 3000,- eks mva ikke medlem

Selskaper som melder på 5 eller flere deltakere vil få gratis digital tilgang for øvrige ansatte.Tirsdag 22. mars

18.00–19.00

Apéritif på The Hub

19.00–21.00

Middag på The Hub

Onsdag 23. mars

09.00–09.05

Velkommen

Foredragsholder: Ellen Halaas Seksjonsleder, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune

09.05–09.30

Foredragsholder: Marius Knagenhjelm Seniorrådgiver og prosjektleder, Seksjon for sirkulær økonomi, Miljødirektoratet

Miljødirektoratets arbeid med ombruk og forberedelse til ombruk av avfall.

09.30–09.55

Foredragsholder: Kristine Nore Partner og ombruksdriver, Omtre

SirkTRE har som ambisjon å etablere den helsirkulære verdikjede for tre. SirkTRE er Grønn Plattform finansiert, et av Norges spydspisser i den grønne omstillingen.

09.55–10.15

Foredragsholder: Erlend Seilkjær Fagrådgiver, FutureBuilt

Hva er et sirkulært bygg? Stikkordene er bevaring av eksisterende bygningsmasse, ombruk av byggevarer, ombrukbarhet og endringesdyktighet. Resultatet er, som FutureBuilt har demonstrert gjennom et knippe forbildeprosjekter, en ny arkitektur, men ikke minst en stor klimagassbesparelse.

10.15–10.30

Pause

10.30–10.50

Foredragsholder: Håkon Iversen Daglig leder, Sirkulær Ressurssentral AS

Sirkulær Ressurssentral og Resirqel etablerer en stor-skala ombrukssentral på Økern i Oslo for mellomlagring, testing og salg av brukte byggematerialer. Hva må til for at ombrukssentralen skal kunne være et vesentlig bidrag til å redusere avfallsgraden og klimagassutslippene fra byggebransjen?

10.50–11.10

Foredragsholder: Mats Mauer Pettersen, Innovasjonssjef, Norsk Gjenvinning | Are Strøm Divisjonsdirektør, Norsk Gjenvinning

For å redusere miljøavtrykket til byggebransjen, er vi nødt til å sikre høyverdig ombruk av stål og betongelementene i bygg. I dette foredraget forteller Mats M. Pedersen og Are Strøm om hvordan man i et større rehabiliteringsprosjekt går frem for å sikre høyverdig ombruk av 100 tonn med konstruktivt stål, og hvordan Norsk Gjenvinning og Norsk Stål samarbeider for å lage en industriell verdikjede for ombruk av konstruktivt stål fremfor konvensjonell gjenvinning. Vi får høre mer om hvilke muligheter og utfordringer man møter som rivingsaktør, når man skal ta en sentral rolle i morgendagens ombruk av by og bygninger.

11.10–11.30

Foredragsholder: Einar Bratteng Partner, Advokatfirmaet Berngaard

Vi ser nærmere på noen praktiske tips ved ombruk av farlig avfall

11.30–12.30

Lunsj

12.30–12.40

Foredragsholder: Hans Christian Jonson Ombruksgründer, Resport og fritid

Boden full, kjelleren full, garasjen full, hvordan få folk til å kjøpe brukt sportsutstyr.

12.40–13.00

Foredragsholder: Henning Martinsen Daglig leder, Trondheim Renholdsverk AS

BrukOm senteret i Trondheim, vår reise og hvordan vi sammen med andre når mål om avfallsreduksjon.

13.00–13.20

Foredragsholder: Dan Kristofer Ree Teamkoordinator, Gjenvinning, Asker kommune

Asker kommune har i flere år arbeidet strategisk med å få avfall over til ombruk, både internt i egen organisasjonen og i samarbeid med innbyggerne og næringslivet. Hva har vært Asker kommune sin ombruksstrategi, hvilke valg har vi tatt og hva gjør vi nå for å nå målet?

13.20–13.50

Foredragsholder: Tord Tjeldflaat, Ass. Avdelingsleder gjenvinning, IVAR IKS | Frøydis Steinset, Student ved NMBU, | Tora Lindheim, Student ved NMBU, | Solveig B. J. Aarak, Student ved NTNU, | Emilie Rohde Larsen Elev ved Norges økologiske folkehøgskole,

Hvor mye av husholdningsavfallet levert på en gjenvinningsstasjon kan brukes om igjen? Hva kan man spare og tjene på å forlenge gjenstanders levetid?

For første gang har det blitt gjennomført en omfattende kartlegging av hvor mange brukbare artikler som kastes på Forus gjenvinningsstasjon. Prosjektet ble utført av fire studenter som ble ansatt som sommervikarer i IVAR IKS gjennom REdu-programmet til Avfall Norge. Studentenes sommerprosjekt omfattet alt fra kommunikasjon med kunder til salg av artikler kategorisert som farlig avfall. I denne presentasjonen vil dere få høre hva studentene har gjort og resultatene de fikk.

13.50–14.10

Pause

14.10–14.30

Foredragsholder: Irena Olsen Vasickova Sustainability Business Partner, IKEA Norge

IKEA har som mål å være 100% sirkulære og klimapositive innen 2030. Hvilke problemstillinger står vi overfor, og hva gjør vi for å komme i mål?

14.30–15.00

Foredragsholder: Preben Carlsen CEO og grunnlegger, GoGood

Sirkulærøkonomi, bærekraft og mangedoble bunnlinjer. Buzzordene er mange, ønsket om å gjøre noe stort, men det er fortsatt langt mellom de konkrete løsningene som gjør ombruk attraktivt for kunder og lønnsomt for næringslivet. Dette innlegget gir et innblikk i hva som kreves for å bygge en ny økonomi tuftet på ombruk, sirkulære prinsipper og teknologiske løsninger.

15.00–15.20

Foredragsholder: Svein J. Moen Daglig leder, Movement AS

Movement forteller om sin tilnærming til ombruk fra oppstart til nå, og hvordan de ser på fremtiden og trender fremover.

15.20–15.30

Avslutning

Foredragsholder: Ellen Halaas Seksjonsleder, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune
Seksjonsleder, Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune

Seksjonsleder i seksjon for tjenesteutvikling i Utviklingsavdelingen

Ellen har jobbet med miljørelaterte problemstillinger siden 1995, som spenner fra fagområder som forurenset jord, miljøanalyser, avfallshåndtering, deponier (metangass utslipp, risikovurderinger), lovverk og forskrifter. Hun har erfaring fra miljøprosjekter i Forsvaret, som miljørådgiver i et konsulentselskap, fagrådgiver i Avfall Norge, og nå som seksjonssjef i Renovasjonsetaten i Oslo kommune.

Marius Knagenhjelm

Seniorrådgiver og prosjektleder, Seksjon for sirkulær økonomi, Miljødirektoratet

Kristine Nore

Partner og ombruksdriver, Omtre

Kristine Nore ønsker å bygge industri på returtre sammen med en rekke partnere innen projektet SirkTRE. Hun har jobbet med tre hele livet, fra oppvekst på gård, via studier og doktorgrad på NMBU og NTNU, et arbeidsliv innen industri, bl.a. på Moelven Massivtre og Splitkon, og forskning på Treteknisk og Sintef. Nå er målet å få fart på returstrømmen som vil lage trelast av returtre. Sirkulærøkonomi i praksis.

Erlend Seilkjær

Fagrådgiver, FutureBuilt

FutureBuilt er et innovasjonsprogram som jobber med bærekraft i byggebransjen gjennom bygde forbildeprosjekter. Gjennom kriteriene for sirkulære bygg har FutureBuilt satt standarden for bransjen gjennom både kvantitative og metodiske krav. Seilskjær er utdannet arkitekt og har blant annet mer enn ti års erfaring med prosjektering av transformasjonsprosjekter.

Håkon Iversen

Daglig leder, Sirkulær Ressurssentral AS

Håkon Iversen er partner i SoCentral, sitter i nettverksledelsen i Pådriv som ansvarlig for prosjektporteføljen deres, og er konstituert som daglig leder i Sirkulær Ressurssentral AS. Håkon har over 30 års erfaring fra ledelse av større prosjekter i både offentlig og privat regi.

Mats Mauer Pettersen

Innovasjonssjef, Norsk Gjenvinning

Mats M. Pettersen er innovasjonssjef i Norsk Gjenvinning. Han har tidligere erfaring som prosjektutvikler i Øst-Riv, som er en del av Nordic Demolition. Der ledet han blant annet FOU-arbeidet forbundet med leveranser av ombrukstegl, ombrukshulldekker og ombruksstål, til Entra sitt prosjekt Kristian Augusts gate 13. Mats har tidligere erfaring blant annet som prosjektleder og salgs- og markedsdirektør innen entreprenør- og eiendomsvirksomhet. Han er utdannet Kaospilot. Har Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling og MSc i Organisasjonspsykologi og Ledelse.

Are Strøm

Divisjonsdirektør, Norsk Gjenvinning

Are er divisjonsdirektør og leder Nordic Demolition (ND), som er NG sin satsning innen riving og ombruk av bygg. Gjennom 6 datterselskaper er ND Norges ledende aktør på området. Med økende fokus på ombruk av bygg og materialer fra riving, blir ND en stadig mer sentral aktør for å sikre en sirkulær byggøkonomi. Are har ledet komplekse utbyggingsprosjekter og ulike prosjektorienterte virksomheter i over 20 år, blant annet som ansvarlig for NCC sin byggvirksomhet i Norge, og som konsernsjef i Holtegruppen. Han er sivilingeniør med en MBA i Strategi og Ledelse.

Einar Bratteng

Partner, Advokatfirmaet Berngaard

Einar Bratteng er blant annet forfatter av boken "Avfallsrett", advokat og partner i advokatfirma Berngaard og arbeider for tiden med en doktorgrad med tittelen "Den sirkulære økonomiens dilemmaer" ved juridisk fakultet ved Universitet i Oslo.

Hans Christian Jonson

Ombruksgründer, Resport og fritid

Utdannet allmennlærer med fordypning innenfor friluftsliv og skoleledelse. Tidligere leder for Hamar Naturskole hvor utvikling av undervisningsopplegg i forhold til bærekraft har vært sentralt i samarbeid med avfallsselskapet i regionen. Ombruksgründer av Resport og Fritid, en profesjonalisering av ombruk av sport og fritidsutstyr.

Henning Martinsen

Daglig leder, Trondheim Renholdsverk AS

Henning Martinsen er en teknologientusiast og lett fremoverlent daglig leder i TRV AS, et rennovasjonsselskap i utvikling med 126 dedikerte mennesker som bidrar til at Trondheim og verden blir sirkulær. Henning har vært daglig leder i TRV siden 2019. Da kom han fra Tine, hvor han blant annet har ledet meieri-anlegg og Tines sentrallager i Midt-Norge. Han er utdannet ved NTNU.

Dan Kristofer Ree

Teamkoordinator, Gjenvinning, Asker kommune

Dan Kristofer har 10 års fartstid i Asker kommune.

Tord Tjeldflaat

Ass. Avdelingsleder gjenvinning, IVAR IKS

Frøydis Steinset

Student ved NMBU,

Frøydis fullfører for tiden en mastergrad i fornybar energi ved NMBU, og denne våren skriver hun masteroppgave med tema LCA og farlig avfall. Sommeren 2021 jobbet hun for IVAR gjennom ReDu-programmet, med et ombruksprosjekt, og har en stor interesse for sirkulær økonomi og bærekraft.

Tora Lindheim

Student ved NMBU,

Tora var ReDu-intern i IVAR IKS sommeren 2021. Hun fullfører for tiden en mastergrad i internasjonale miljøstudier på NMBU og har en tidligere mastergrad i økonomi og ledelse fra NHH. Utover erfaring fra avfalls- og gjenvinningsbransjen, har Tora vært praktikant og konsulent i fornybarbransjen og jobbet frivillig i en rekke ideelle organisasjoner. Hun kombinerer studiet med et engasjement i bærekraftsnettverket S-CONNECT hvor hun er prosjektleder.

Solveig B. J. Aarak

Student ved NTNU,

Solveig skriver nå bacheloroppgave for Scale Aquaculture AS innen materialteknologi på NTNU i Trondheim. Hun er instituttstillitsvalgt på institutt for materialteknologi på NTNU. Sommeren 2021 var hun med på et ombruksprosjekt for IVAR IKS (REdu-Internship). Hun har tidligere vært leder for gratis gjenbruk blant studenter i organisasjonen ReStore i Trondheim.

Emilie Rohde Larsen

Elev ved Norges økologiske folkehøgskole,

Emilie Rohde Larsen har en bachelorgrad i fornybar energi fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Hun har også gjort globale miljøstudier i Ghana. Nå er hun elev ved Norges økologiske folkehøgskole på Fosen for å lære håndverk og bygge minihus. Sammen med medstudenter fra NMBU er hun i gang med å starte opp et konsulentselskap for livsløpsanalyser.

Irena Olsen Vasickova

Sustainability Business Partner, IKEA Norge

Irena er Sustainability Business Partner i IKEA Norge. Etter at hun fikk mastergrad ved NHH jobbet hun med prosjektledelse, forretningsutvikling og teknologi, før hun fulgte sin drøm om å jobbe med bærekraft.

Preben Carlsen

CEO og grunnlegger, GoGood

Preben Carlsen er grunnlegger og daglig leder i GOOD AS som samarbeider med andre selskaper for å utvikle en konkurransedyktig ombruksøkonomi. Selskapet har jobbet med innsikt, analyse og løsningsutvikling siden 2018 og har allerede Good Work, et abonnement på kontorinnredning med ombruk inkludert, som sin første satsing. Før han startet GOOD har Carlsen vært involvert i oppstarten av selskaper som No Hate, Folk, Reodor, Charge og Filter Nyheter, men han er kanskje mest kjent som gründer og leder av kommunikasjonsbyrået Trigger som han bygget opp til å bli verdens beste kreative PR-byrå på bare fem år. Preben er tidligere kåret til den mest populære lederen i medie- og kommunikasjonsbransjen, årets foredragsholder, årets tankeleder, han er tidenes yngste vinner av PR-bransjens hederspris og har blitt utnevnt til en av de 25 mest innovative personene i kommunikasjonsbransjen i Europa.

Svein J. Moen

Daglig leder, Movement AS