Gjenvinningsseminaret 2021

Velkommen til årets gjenvinningsseminar. Det vil i år legges opp til plenumssesjoner, paralleller og diskusjoner i grupper. Det vil også være mulig å komme i kontakt med andre aktører i bransjen.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Interaktiv digital plattform

På våre digitale fagseminarer bruker Avfall Norge konferanseplattformen "Hopin". Dette gir rom for mer interaktivitet og dialog enn f.eks. Zoom og Teams.

Grupperabatt

Vi tilbyr grupperabatt for våre digitale fagseminarer. Ved kjøp av mer enn fem billetter vil alle billetter, utover de fem, være gratis. Dette forutsetter at bestillingen skjer samlet og rabatten trekkes fra ved bestilling. Rabatten gjelder kun for medlemmer.

Onsdag 19. mai

10.00–10.10

Foredragsholder: Sara Wilsgaard Medlemsansvarlig, Avfall Norge

Avfall Norges nyeste medarbeider forteller om dages program og vise hvordan hvordan vi kan underholdes, opplyses og sosialiseres på dagens seminar!

10.10–10.40

Status, driver og utfordringer for økt materialgjenvinning

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

10.40–11.00

Foredragsholder: Paal Frisvold EU-rådgiver, Paal Frisvold EU-rådgivning

Vil du vite om EUs nye politikk og regelverk for bærekraftig produkter? Og hvordan den kan gjennomføres? Det skal jeg fortelle om

11.00–11.05

Tid for å hente kaffe og samtidig drive litt nettverksbygging (se i menyen til venstre - du får beskjed når vi setter igang igjen)

11.05–11.30

Det settes opp grupper og legges oppt til diskusjoner rundt foregående innleggene. Perfekt for spørsmål, avklaringer eller om du har erfaringer du vil dele med andre, eller ?

Det vil være mulig å delta med lyd og video eller bare høre på og eventuelt delta i chaten om man ønsker det. Vi fra Avfall Norge vi også være der og delta.

Du finner gruppene under paralleller på venstre siden - en for nye reguleringer, en for utviklignen innen EU og en generell for bare kaffeprat :)

11.30–12.00

I lunsjen blir det lagt opp til nettverskbygging og det blir satt opp noen filmer på programmet.

Om du har lyst til å møte andre deltagere er dette et perfekt tidspunkt. Forsøk nettverkbyggingen under 1 til 1 møtene på menyen på venstre side eller se om du finner personen du er ute etter i deltagetlisten som du finner på høyre siden under "Deltagere".

Det er også enkelt og planlegge et videomøte med opp til 5 personer - kanskje dere skal gjennomføre det i pausen kl 12:45? Trykk på "deltagere" og "planlegge et møte" nederst på siden.

Vi kjører også en Kahoot ! Sjekk det ut kl 11:45 under paraleller

12.00–12.45

Foredragsholder: Jarle Marthinsen, Seniorrådgiver, Mepex | Merrick Hartness Mordal Prosjektleder, Perpetuum
  • Plast i biorest- nytt samarbeidsprosjekt om poser til matavfall v/ Jarle Martinsen, Mepex
  • Ny anvendelse av marine ressurser v/ Merrick Hartness Mordal, FishFuel
  • Siste nytt om biogass v/ Cecilie Lind, Avfall Norge

12.00–12.45

Foredragsholder: Lars Brede Johansen, Analytiker, Handelens Miljøfond | Kathrine Kirkevaag, Prosjektleder næringsliv, Mepex Consult | Siw Fredriksen Rådgiver, Norner AS

50 % materialgjenvinning av alt norsk plastavfall – nødvendige tiltak

Handelens Miljøfond har fått gjennomført en analyse av hvordan Norge kan oppnå et mål om 50 % materialgjenvinning av alt plastavfall, som er en dobling fra dagens nivå. I innlegget presenteres noen nødvendige tiltak som i sum vil øke materialgjenvinningen fra dagens 130 000 tonn til totalt 270 000 tonn.
Prosjektet er utført av Mepex Consult og Norner.

Det vil i tillegg informeres om utlysningen "Nasjonalt anlegg for finsortering av plast i Norge" og om tildelingen av midler til prosjekter som skal føre til økt gjenvinning av plast.

Hvordan skape et marked for sirkulær plast

Mepex Consult har sammen med Avfall Norge, Grønt Punkt Norge, Samfunnsbedriftene, Stiftelsen Miljømerking og Stiftelsen Miljøfyrtårn fått midler fra Handelens Miljøfond til et prosjekt for å øke bruken av resirkulert plast ved offentlige anskaffelser.

Kjemisk resirkulering - en av framtidens gjenvinningsløsninger for plast

Plastmaterialer benyttes innen helse, emballasje, biler, elektro/elektronikk, bygg og anlegg og mange andre områder på grunn av sin lave vekt, lange holdbarhet, gode egenskaper og gunstige pris.

Mekanisk gjenvinning plast er under sterk utvikling, men fortsatt gjenvinnes mindre enn 10 % global, og med redusert kvalitet. Det trengs komplementære løsninger som kan resirkulere for eksempel blandede plastfraksjoner. Kjemisk resirkulering kan ta plastavfall tilbake til jomfruelig plast og har høyt fokus i Europa, men teknologien er fortsatt umoden. Dette foredraget vil beskrive kjemisk resirkulering, og belyse dagens utfordringer og muligheter.12.00–12.45

Foredragsholder: Frode Syversen, Daglig leder, Mepex | Nikola Kiørboe, Advisor, Revaluate | Ingun Grimstad Klepp Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO

Vi får høre om hva som ligger i den varslede strategien fra EU, hvordan Danmark tenker løse krav til egen innsamling for tekstil fra 2022 og vi får innblikk i FoU-prosjekt "Wasted Textiles" i regi av Oslo Met/SIFO hvor Avfall Norge og flere andre aktører i bransjen deltar.

Avfall Norge og 15 kommuner, innsamlings- og gjenvinningsselskaper har gått sammen om samarbeidsprosjektet Tekstil 2025. Bakgrunnen er nye krav og en varslet omfattende tekstilstrategi fra EU i 3. kvartal 2021, samt allerede vedtatte krav om separat innsamling av tekstil fra 2025.

Program


Kriterier for sortering og indsamlingsordninger i Danmark v/ Nikola Kiørboe, Revaluate

- Hvordan tenker Danmark løse innsamling og sortering, samarbeid mellom kommunene og private innsamlere og hva med nedstrøms behandlings- og ombruksløsninger?

Wasted Textiles v/ Ingun Grimstad Klepp, Sifo/Oslo Met

- Forskningsprosjektet Wasted Textiles skal undersøke hva nordmenn har i garderobene og som blir kastet. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond og vil ha spesielt fokus på syntetiske tekstiler.

Hvor mye tekstiler kaster vi og hva er det vi kaster eller er i ferd med å kaste? v/ Frode Syvertsen, Mepex

- Mepex leder en av arbeidspakkene i Wasted Textiles som analyserer volumer av tekstiler fra norske husholdninger

Avfall Norges Tekstil 2025 prosjekt v/ Jens Måge, Avfall Norge
- Hvordan forbereder vi oss på kravene som kommer?
- Hvilke muligheter finnes for gjenvinningsbransjen, herunder mer ombruk og reparasjon?

12.45–13.00

På tide å fylle opp kaffen og ta kanskje ta enda en runde i nettverksbyggingen? Eller gjennomføre det møtet dere planla tidligere i dag?

13.00–13.15

Merkeordningen- Status på utrulling og planer fremover

Foredragsholder: Mona Nordhammer Sæther Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge

13.15–13.30

Erfaringer med materialgjenvinning av trevirke

Foredragsholder: Anita Eide , Renvasjon i Grenland

13.30–13.40

Ferske nyheter fra Stortinget om biogass

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

13.40–14.00

En samtale om konsekvensene av nye målepunkter og nye utsorteringskrav

Foredragsholder: Cecilie Lind, Administrerende direktør, Avfall Norge | Henrik Lystad CEO, Norwaste

14.00–14.00

Avslutning

Foredragsholder: Sara Wilsgaard Medlemsansvarlig, Avfall Norge

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig, Avfall Norge

Sara Wilsgaard medlemsansvarlig i Avfall Norge. Hun har bakgrunn i markedsføring, og brenner for tydelige budskap, brukervennlige løsninger og klar kommunikasjon. Videre har hun masterstudier innen bærekraft, strategi og ledelse. Hun leder også Avfall Norges satsing innen ombruk og bærekraft.

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Paal Frisvold

EU-rådgiver, Paal Frisvold EU-rådgivning

Paal Frisvold har jobbet med Norges forhold til EU siden 1997. Han har etablert og bygget opp flere norske næringspolitiske miljøer i Brussel som Miljøstiftelsen Bellona, konsulentselskapet Brusselkontoret, Norsk Industri og Sintef. I dag jobber han som EU-rådgiver for bl.a. Greenpeace for å løfte frem norsk petroleumspolitikk i EUs beslutningsorgan.

Jarle Marthinsen

Seniorrådgiver, Mepex

Merrick Hartness Mordal

Prosjektleder, Perpetuum

Lars Brede Johansen

Analytiker, Handelens Miljøfond

Lars Brede er analytiker i Handelens Miljøfond. Jobbet tidligere i Grønt Punkt Norge, blant annet med design for gjenvinning. Er sivilingeniør i industriell kjemi fra NTNU.

Kathrine Kirkevaag

Prosjektleder næringsliv, Mepex Consult

Kathrine Kirkevaag er prosjektleder for samarbeidsprosjektet «Økt bruk av resirkulert plast ved offentlige anskaffelser». Kathrine er utdannet innen kommunikasjon og bærekraft, og har en master fra BI innen grønn vekst. I Mepex jobber hun som prosjektleder næringsliv.

Siw Fredriksen

Rådgiver, Norner AS

Siw Fredriksen har arbeidet i plast- og polymerindustrien i 25 år, og har hatt ulike roller innenfor forskning, utvikling og innovasjon. Siw har vært ansatt i Norner siden selskapet ble dannet i 2007. Hun har spesielt fokus på utvikling av bærekraftige løsninger for plast, herunder kjemisk resirkulering, og leder og er engasjert i store prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Frode Syversen

Daglig leder, Mepex

Frode Syversen har vært rådgiver i Mepex de 30 siste årene og daglig leder fra 2005. Han har en bred og allsidig kompetanse innen avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Har vært med på en rekke nasjonale utredninger knyttet til utvikling av rammebetingelser for avfallsbransjen for myndigheter og organisasjoner. Har erfaring med bl.a. avfallsstrategier og -planer, analyser av verdikjeder, miljøanalyser, produsentansvar og innkjøpsprosesser.

Nikola Kiørboe

Advisor, Revaluate

Used textiles, circular economy and waste expert

Ingun Grimstad Klepp

Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO

Ingun er spesielt opptatt av problemer knyttet til miljø, demokrati og helse og hvordan forståelse for klær kan bidra i slike debatter. Hun er også opptatt av forholdet mellom tekniske, sosiale og historiske innfallsvinkler til tekstiler og dermed også av tverrfaglighet og nye metoder. Hun arbeider for tiden med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær (hentet fra Oslo Met sine sider)

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge

Anita Eide

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Henrik Lystad

CEO, Norwaste

Henrik Lystad har lang erfaring og inngående kjennskap om bransjen fra 16 år i Avfall Norge. Henrik har vært involvert i rammebetingelser og interessepolitisk arbeid innenfor avfallshåndtering og sirkulær økonomi i Norge og EU. Han har vært involvert i en rekke aktiviteter knyttet til blant annet innsamling av avfall, anskaffelser, utvikling av produsentansvaret, biogass og kompostering, energigjenvinning, materialgjenvinning og deponering, samt marin forsøpling og avfallshåndtering i utviklingsland.