Global avfallshåndtering- utfordringer og muligheter

Nærmere halvparten av verdens befolkning har ikke tilgang på grunnleggende avfallshåndtering. Konsekvensen er helseproblemer, klimautslipp, plast i havet og tapte ressurser. Metodene finnes for å løse disse problemene, og store muligheter følger i kjølvannet. På webinaret presenteres Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), Waste Wise Cities Tool utviklet av FNs Bosettingsprogram (UN Habitat) og metodologien Integrated Solid Waste Management (ISWM).

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.40

Velkommen og intro til den globale plastavtalen

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Oda Kristin Korneliussen Prosjektleder for CLOCC, bærekraft og Miljøfyrtårn, Avfall Norge

08.40–08.55

Foredragsholder: Francesca Calisesi Rådgiver, UN Habitat/ FNs Bosettingsprogram

Vi trenger data for å kunne designe gode avfallssystemer. Beslutningstakere må kjenne nå-situasjonen for å utvikle løsninger for innbyggere og næringsliv som fungerer i praksis..

Waste Wise Cities-programmet er utviklet av FNs bosettingsprogram (UN Habitat) som et program for at lokale myndigheter som kan støtte overgangen til en sirkulær økonomi og ikke minst løfte ressurseffektiviteten i en region. Det er ment å være en "call to action" og kan benyttes av alle typer byer og tettsteder.

08.55–09.10

Foredragsholder: Sigve Ånderå Program direktør, Avfall Norge

Hvor langt har CLOCC-prosjektet kommet, og hva har man lykkes spesielt godt med? Hva er utfordringene videre? CLOCC = clean oceans through clean communities, NORAD-finansiert prosjekt som opererer i Indonesia under ledelse av Avfall Norge i samarbeid med ISWA og INSWA (lokalt avfallsselskap).

09.10–09.20

Foredragsholder: Mochamad Satya Oktamalandi (Andik) Project Manager, Indonesia Solid Waste Association (InSWA)

CLOCC-prosjektet har brukt en involverende metode for å bidra til å utvikle gode avfallssystemer med lokalt eierskap. Integrated Solid Waste Management (ISWM) defineres som et komplett system for avfallsreduksjon, innsamling, kompostering, resirkulering og avhending. Hvordan har metoden fungert i praksis i Indonesia?

09.20–09.30

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Oda Kristin Korneliussen, Prosjektleder for CLOCC, bærekraft og Miljøfyrtårn, Avfall Norge | Sigve Ånderå Program direktør, Avfall Norge

Hva er overføringsverdien til norske forhold, og hvilke muligheter åpner seg for norske aktører?

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Oda Kristin Korneliussen

Prosjektleder for CLOCC, bærekraft og Miljøfyrtårn, Avfall Norge

Oda jobber som rådgiver for CLOCC (Clean Oceans through Clean Communities) som er Avfall Norges internasjonale prosjekt. CLOCC jobber for å redusere marin plastforsøpling ved å forbedre avfallshåndteringen i land der mye avfall havner på avveie. Hun er også prosjektleder for Avfall Norges prosjekt innen bærekraft, og MIljøfyrtårnansvarlig. Oda har bakgrunn fra miljø/bærekraft og kommunikasjon.

Francesca Calisesi

Rådgiver, UN Habitat/ FNs Bosettingsprogram

Francesca Calisesi is an Associate Officer of the Solid Waste Management Team, at the Urban Basic Services Section of United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) in Nairobi, Kenya. She has been working with UN-Habitat’s Solid Waste Management Team since December 2018, supporting the development and management of the Waste Wise Cities programme.

Sigve Ånderå

Program direktør, Avfall Norge

Sigve er programdirektør for CLOCC. Han gikk fra Norad til Avfall Norge i 2019. Han har arbeidet med internasjonal bistand de siste 20 årene. Før han begynte i Norad jobbet han åtte år i Flyktninghjelpen, både i Oslo og utplassert i felt. Han begynte karrieren sin som regnskapsfører og forretningsrådgiver. Han har en Bachelor i økonomi fra BI og en MBA i sirkulær økonomi fra University of Bradford.

Mochamad Satya Oktamalandi (Andik)

Project Manager, Indonesia Solid Waste Association (InSWA)

Andik is a project manager for InSWA, and is involved in Avfall Norge's Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC) programme. InSWA is Avfall Norge's Indonesian partner, and the Indonesian national member of ISWA (International Solid Waste Management). Andik has long experience in waste management systems, technical and regulation development and environmental impact assessments. He is an Environmental Engineer.