Globale plastperspektiver - FNs plastavtale

FNs globale plastavtale kan bli enda mer avgjørende for verdikjedene for plast som Paris-avtalen er for klima. Avtalen blir i større grad juridisk bindende og berører all produksjon, bruk og håndtering av plast over hele verden. Får vi et felles, globalt gjenvinningsmål for all plast? Hvor langt har man kommet i arbeidet, hva er de neste stegene og hvordan påvirkes aktørene i Norge?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 14. oktober

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Lars Stordal Seniorrådgiver avfall og marin forsøpling, GRID-Arendal

Norge har i flere år vært pådriver for en globalt bindende avtale mot plastforurensning, som nå skal vedtas innen utgangen av 2024. Hva blir veien videre, og hvilke problemstillinger er mest kontroversielle i forhandlingene? Norge med flere går inn for klare, tydelige regler som skal bli bindende for alle de landene som ratifiserer avtalen. Vi får eksempler på konkrete elementer som vil bli diskutert fremover.

08.50–09.05

Foredragsholder: Jacob Rognhaug VP Public Affairs System Design, TOMRA ASA

TOMRA har, i samarbeid med konsulentselskapet Eunomia, kartlagt og identifisert dagens mest effektive systemer for håndtering av husholdningsavfall i forhold til resirkulering, sirkulær økonomi og reduksjon av CO2e utslipp. Hva mener de man kunne oppnå hvis disse systemene ble implementert globalt, og hvordan kan FN’s globale plastavtale bidra til å akselerere utbredelsen av disse systemene?

TOMRA utviklet verdens første panteautomat for tomflasker i 1972 og var på 90-tallet en pioner innenfor utviklingen av sensorbaserte sorteringsløsninger for automatisk sortering av avfall og resirkulerbare materialer. I dag er TOMRA globalt ledene innenfor sensorbaserte systemer for innsamling, sortering og resirkulering av plast og annet avfall, med systemer i operasjon i mer enn 100 land og er sterkt engasjert med aktører fra alle ledd i den sirkulære verdikjeden for plast.

09.05–09.20

Foredragsholder: Mari Kristin Martinsen Rådgiver, Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond har siden 2019 utlyst og tildelt midler til forsøplingsreduserende tiltak, primært i lavinntektsland. Etter tre år med utlysning flyttet de fokuset fra primært å støtte prosjekter rettet mot tiltak nedstrøms, til å identifisere konkrete forebyggende tiltak i årets utlysning.Hvilke konkrete prosjekter og løsninger støtter fondet, og basert på deres erfaring hittil, ser de noen felles suksesskriterier for å realisere miljøeffekt?

09.20–09.30

Spørsmål

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Lars Stordal

Seniorrådgiver avfall og marin forsøpling, GRID-Arendal

Lars Stordal er seniorrådgiver ved GRID-Arendals program for avfall og marin forsøpling og leder globale og regionale prosjekter med mål om å stoppe plastforsøpling. Lars jobber tett med både norske og internasjonale aktører i arbeidet frem mot en ny global plastavtale. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og jobbet 13 år i FN-systemet før han begynte i GRID-Arendal i august 2022.

Jacob Rognhaug

VP Public Affairs System Design, TOMRA ASA

I løpet av sin 24 års karriere i TOMRA har Jacob holt en rekke stillinger innenfor teknologiutvikling, teknologiledelse, salg og forretningsutvikling, samt landansvarlig for TOMRA’s virksomhet i Kina hvor han bodde fra 2011-2021. Dette har gitt han erfaring med løsninger for sirkulær økonomi fra Europa, USA og Asia. I sin nåværende stilling, i Publc Affairs, er han blant annet ansvarlig for å lede TOMRA’s arbeid i forbindelse med FN’s globale plastavtale.

Mari Kristin Martinsen

Rådgiver, Handelens Miljøfond

Mari Kristin Martinsen jobber som rådgiver i Handelens Miljøfond og har ansvaret for fondets internasjonale program. Hun er utdannet samfunnsgeograf fra universitetet i Cambridge, og har jobbet med forebygging av avfall inkl. marin forsøpling siden 2015 i Miljødirektoratet. I Handelens Miljøfond har hun ledet utviklingen av Rydd Norge-programmet, i tillegg til det internasjonale arbeidet.