Globale trender og perspektiver

Hva er status på avfallshåndtering globalt? Hvilke trender og muligheter finnes? 29. mai til 2. juni møtes delegater fra hele verden for å fortsette forhandlingene om en global, bindende plastavtale. Vi tar derfor tempen: hva skjer i bransjen vår i et globalt perspektiv?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 26. mai

08.30–08.35

Introduksjon: CLOCC-prosjektets erfaringer med global avfallshåndtering

Foredragsholder: Jens Måge, Fagrådgiver, Avfall Norge | Oda Kristin Korneliussen Prosjektleder for CLOCC, bærekraft og Miljøfyrtårn, Avfall Norge

08.35–08.45

Foredragsholder: Anneli Alatalo Paulsen Forskningsleder, SINTEF Community

Global Sustainable Development er SINTEFs nye satsing rettet mot lav- og mellominntektsland. Hvordan skal SINTEF bruke sin samlede kompetanse på dette området fremover?

08.45–09.00

Foredragsholder: Pär Larshans Chief Sustainability Corporate Responsability and Public Affairs Officer, Ragn-Sells

Hvordan arbeider Ragn Sells globalt, og hvilke interessante trender ser de i markedet? Hva legger Ragn Sells i "The Sustainability journey"?

09.00–09.10

Foredragsholder: Mari Kristin Martinsen Rådgiver, Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er handelens satsning for å løse miljøproblemer knyttet til plast. Hva mener de er behovet fremover når det kommer til globale prosjekter? Hvilke erfaringer har de gjort så langt, og hva kommer i neste utlysing 1. juni ?

09.10–09.20

Foredragsholder: Jacob Rognhaug VP Public Affairs System Design, TOMRA ASA

Hvordan kan en global plastavtale akselerere implementering av effektive avfallssystemer for styrking av sirkulær økonomi og stoppe plast forurensning?

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Oda Kristin Korneliussen

Prosjektleder for CLOCC, bærekraft og Miljøfyrtårn, Avfall Norge

Oda jobber som rådgiver for CLOCC (Clean Oceans through Clean Communities) som er Avfall Norges internasjonale prosjekt. CLOCC jobber for å redusere marin plastforsøpling ved å forbedre avfallshåndteringen i land der mye avfall havner på avveie. Hun er også prosjektleder for Avfall Norges prosjekt innen bærekraft, og MIljøfyrtårnansvarlig. Oda har bakgrunn fra miljø/bærekraft og kommunikasjon.

Anneli Alatalo Paulsen

Forskningsleder, SINTEF Community

Anneli Alatalo Paulsen er forskningsleder for gruppen Material- og ressursoptimalisering i SINTEF Community og teammedlem i det Norad-finansierte og SINTEF-ledede prosjektet Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy (OPTOCE). Hun jobber med fagområdene Generering og behandling av plastavfall av lav kvalitet | Marine plastforurensning | Sirkulær økonomi | Sambehandling av avfall i sementindustrien | Bilateralt miljøsamarbeid og kapasitetsbygging

Pär Larshans

Chief Sustainability Corporate Responsability and Public Affairs Officer, Ragn-Sells

Pär Larshans har lang erfaring innen bærekraft, entreprenørskap og kommunikasjon. Siden 2015 har han vært leder for bærekraft i Ragn-Sells og leder også en global arbeidsgruppe på sirkulær økonomi under Det Internasjonale Handelskammeret.

Mari Kristin Martinsen

Rådgiver, Handelens Miljøfond

Mari Kristin Martinsen jobber som rådgiver i Handelens Miljøfond og har ansvaret for fondets internasjonale program. Hun er utdannet samfunnsgeograf fra universitetet i Cambridge, og har jobbet med forebygging av avfall inkl. marin forsøpling siden 2015 i Miljødirektoratet. I Handelens Miljøfond har hun ledet utviklingen av Rydd Norge-programmet, i tillegg til det internasjonale arbeidet.

Jacob Rognhaug

VP Public Affairs System Design, TOMRA ASA

I løpet av sin 24 års karriere i TOMRA har Jacob holt en rekke stillinger innenfor teknologiutvikling, teknologiledelse, salg og forretningsutvikling, samt landansvarlig for TOMRA’s virksomhet i Kina hvor han bodde fra 2011-2021. Dette har gitt han erfaring med løsninger for sirkulær økonomi fra Europa, USA og Asia. I sin nåværende stilling, i Publc Affairs, er han blant annet ansvarlig for å lede TOMRA’s arbeid i forbindelse med FN’s globale plastavtale.