God jord fra biologiske ressurser

Temaet er god jord. Hvorfor er det viktig med god jordhelse, hvordan produsere kvalitetsjord fra biologiske avfallsressurser og hvordan kan vi øke omsetningen av jord- og gjødselprodukter?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 29. april

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Viktigheten av god jordhelse

Foredragsholder: Fredrik Bøe Forsker, NIBIO

08.50–09.10

God jord fra biologiske ressurser

Foredragsholder: Trine Eggen, Avdelingsleder/forskningssjef, NIBIO | Fredrik Bøe, Forsker, NIBIO | Anne Falk Øgaard Seniorforsker, NIBIO

09.10–09.25

Hvordan skape et marked for jordprodukter?

09.25–09.30

Spørsmål

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Fredrik Bøe

Forsker, NIBIO

PhD stipendiat på temaet jordhelse ved Wageningen University and Research (Oktober 2021-) Mastergrad i Miljø og Naturressurser med spesialisering i miljøgifter og økotoksikologi fra Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet i 2017.

Trine Eggen

Avdelingsleder/forskningssjef, NIBIO

Trine har doktorgrad i biologiske metoder for nedbrytning av miljøgifter innen fagfeltet miljøteknologi/toksikologi. Hennes nøkkelkompetanse er om skjebnen til miljøgifter i miljøet og under ulike behandlingsprosesser, overføring til planter og miljø- og helse risikovurdering av miljøgifter. Resirkulering av organisk avfallsfraksjoner til bærekraftig og trygge sluttprodukt og resirkulering av næringsstoffer fra sekundære råstoffskilder, er tema som nå står i fokus.

Anne Falk Øgaard

Seniorforsker, NIBIO

Utdanning/kompetanse: Doktorgrad (Dr. Scient.) i jordfag fra Norges landbrukshøyskole i 1995. Arbeidsområder: - Kilder til fosfortap fra jordbruksarealer - Resirkulering av fosfor i organisk avfall - Plantetilgjengelig fosfor i organiske resirkuleringsprodukter - Jordanalyser - Planteernæring