Grave- og rivemasser, fra avfall til ressurs i de store byene

Denne ukens webinar arrangeres i samarbeid med earthresQue, senter for forskningsdrevet innovasjon. Vi får presentert mulige løsninger for bærekraftig gjenvinning av grave- og rivemasser i byer.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 13. oktober

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

De utforende massene som oppstår i byer, og hva skal til for sirkulære løsninger i fremtiden

Foredragsholder: Helen French , Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

08.50–09.05

Gjenbruk og gjenvinningsmuligheter for masser

Foredragsholder: Thomas Jølstad Henriksen AF Decom, Nes Miljøpark

09.05–09.20

Sirkulær betong

Foredragsholder: Cathrine Eckbo PHD-forsker, NMBU/NGI

09.20–09.30

Spørsmål

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Helen French

Helen French er professor i hydrogeologi ved NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning og er senterleder for earthresQue.

Thomas Jølstad Henriksen

AF Decom, Nes Miljøpark

Ferdig utdannet ved Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU) i 1999. Arbeidet med avfall i over 20 år. Siste årene med mottak og gjenvinning av forurenset masse.

Cathrine Eckbo

PHD-forsker, NMBU/NGI

Eckbo har jobbet med forskning og rådgiving på NGI siden 2014, og startet i 2021 med en doktorgrad der hun ser på bærekraftig gjenvinning av betong.