Grunnkurs avfall og gjenvinning

Alle som er nyansatt i avfallsbransjen bør gå dette kurset, men også du som er på sentralbordet og i regnskapsavdelingen.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

VIKTIG PRAKTISK INFO

 • Meld deg på før 5.oktober, da øker prisen med kr.500,-
 • Kursstart kl. 10.00
 • Overnatting bestilles av deltakeren selv innen 12.oktober på mail til: anita.engen.ween@choice.no, oppgi ref "Avfall Norge"
 • Rommene må betales ved avreise da hotellet ikke sender faktura på beløp under kr.5000,-
 • Minimum antall deltakere er 15


OM KURSET

Kurset er tilpasset alle som trenger en grunnleggende innføring i avfallsbransjen og avfallshåndtering. Kurset egner seg også for ansatte som har vært i avfallsbransjen noe tid, og som trenger videreutvikling.

Kursdeltakere varierer som regel fra helt nyansatte eller ikke startet, til ansatte med flere års erfaring. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta. Det er imidlertid en fordel å ha jobbet i avfallsbransjen noen uker til måneder for best læringsutbytte.

Deltakerne skal etter endt kurs ha tillært seg grunnleggende kunnskap relevant for avfallsbransjen. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, med aktiv deltakelse fra deltakere (drøftinger og diskusjoner). Det utstedes kursbevis til deltakerne.

Minimum antall deltakere: 15

Torsdag 6. september

10.00–17.00

Foredragsholder: Marianne Holen, , Renovasjonsselskapet for Drammensregionen | Rudolf Meissner Fagansvarlig renovasjon i IVAR IKS i Rogaland, IVAR IKS
 • Introduksjon
 • Avfall og forbruk: mengder og vekst i avfallsmengdene
 • Avfallsmål: nasjonale og internasjonale avfallsmål, avfallshierarkiet
 • Husholdningsavfall og næringsavfall: viktig skille
 • Kildesorteringsordninger: husholdningsavfall er lokalt forvaltningsansvar og gir dermed ulike ordninger rundt om i landet, vi ser på ulike ordninger
 • Gjenvinning: hva blir avfallet til
 • Produsentansvarsordninger og bransjeavtaler
 • Forsøpling
 • kl. 19.00 Middag

Onsdag 7. november

09.00–15.00

 • Avfallsterminologi og bransjeuttrykk
 • Avfallsjus: sentrale lover, forskrifter og veilerdere for avfallsbransjen
 • Avfallets verdikjede: aspekter ved en fornuftig styring av avfallet
 • Oppsamling, innsamling og transport: metoder og utstyr (beholdere og biler) for husholdnings-, nærings- og hytterenovasjon
 • Mottak av avfall: gjenvinningsstasjoner, grovsorteringsanlegg og omlastingsstasjoner
 • Behandlingsmetoder og -anlegg: deponering, forbrenning, biologisk behandling, kjemisk stabilisering, sortering, dekomponering, oppgradering
 • HMS, arbeidsmiljø, risiko, universiell utforming
 • Evaluering og oppsummering

Marianne Holen

Marianne har lang erfaring fra bransjen. Hun er i dag kommunikasjonssjef i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. med ansvar for all intern og ekstern kommunikasjon for selskapet. Dette var hun også mellom 1996 og 2013 med en liten pause hvor hun var Daglig leder i LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. Hun har også vært Markedskoordinator i Franzefoss Pukk. Marianne er utdannet med en Bachelor i kommunikasjon, og hun har tatt et Masterprogram i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon. Ellers har hun enkeltkurs innen strategi, forvaltningsloven, offentlighetsloven m.m. Marianne har holdt Grunnkurs i avfall og gjenvinning siden 2013. I tillegg holder hun kurs internt i egen organisasjon, presentasjoner om kildesortering og lignende

Fagansvarlig renovasjon i IVAR IKS i Rogaland, IVAR IKS

Meissner jobber i dag som fagansvarlig renovasjon i IVAR IKS i Rogaland. Der er han ansvarlig for utredninger av nye tiltak, planlegging og reorganisering innen avfall og gjenvinning.

Tidligere stillinger (i grove trekk) Han begynte sin yrkeskarriere som samfunnsforsker på Rogalandsforskning på midten av 1980-tallet der han fram til 1998 gjennomførte en rekke studier innen miljø og avfall. Videre var han ansatt som prosjektleder i regionalplanavdelingen i Rogaland fylkeskommune og jobbet der bl.a. med «Avfallsplan Rogaland» og «Aksjon Jærvassdrag». Fra 2002 til 2014 var Meissner fagsjef renovasjon i Stavanger kommune. Han har i den perioden fått tildelt flere priser, både lokalt, regionalt og nasjonalt, for sin innovative innsats. - Utdanning (inkl evt relevante spesialiseringer/kurs) Meissner er utdannet samfunnsgeograf fra Tyskland, med tilleggsutdanninger innen juss, samfunnsøkonomi, statsvitenskap og geologi. Han har deltatt på en rekke avfallsrelaterte kurs, seminarer og konferanser gjennom 30 år. Meissner er styreleder i Avfallsforum Rogaland og styremedlem i Avfallsforsk. - Erfaring/historie som kursholder? Meissner er blitt ofte brukt som foredragsholder på konferanser og seminarer. Han har undervist ingeniørstudenter i waste management på Lucian Blaga Universitetet i Sibiu, Romania. Videre har han vært arrangør og reiseleder for mange avfallsfaglige ekskursjoner til Mellom-Europa gjennom 25 år. Han har vært med på å holde Grunnkurs avfall siden 2016.