Grunnkurs avfall og gjenvinning

Er du nyansatt i avfalls- og gjenvinningsbransjen, trenger du en oppfriskning i grunnleggende informasjon om bransjen eller er en næringsaktør som vil lære mer om avfall og gjenvinning? Da er dette kurset for deg!

Earlybird før 14. august, den datoen øker prisen med 500 kroner.

Overnatting kr. 1195,- må bestilles og betales av deltakeren selv via: booking.oslo.airport@choice.no og oppgi ref: Avfall Norge før 20.august

Beskrivelse
Program

OM KURSET

Kurset er tilpasset alle som trenger en grunnleggende innføring i avfalls- og gjenvinningsbransjen og avfallshåndtering. Kurset egner seg også for ansatte som har vært i bransjen noe tid, og som trenger videreutvikling.

Kursdeltakere varierer som regel fra helt nyansatte eller ikke startet, til ansatte med flere års erfaring. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta. Det er imidlertid en fordel å ha jobbet i bransjen noen uker til måneder for best læringsutbytte.

Deltakerne skal etter endt kurs ha tillært seg grunnleggende kunnskap relevant for avfallsbransjen. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, med aktiv deltakelse fra deltakere (drøftinger og diskusjoner). Det utstedes kursbevis til deltakerne.

Kursholdere i år er Hildegunn Iversen fra LOOP og Anita Austigard fra IVAR i Stavanger.

Tirsdag 10. september

10.00–17.00

 • Start kl. 10
 • Lunsj kl 12
 • Introduksjon
 • Avfall og forbruk: mengder og vekst i avfallsmengdene
 • Avfallsmål: nasjonale og internasjonale avfallsmål, avfallshierarkiet
 • Husholdningsavfall og næringsavfall: viktig skille
 • Kildesorteringsordninger: husholdningsavfall er lokalt forvaltningsansvar og gir dermed ulike ordninger rundt om i landet, vi ser på ulike ordninger
 • Gjenvinning: hva blir avfallet til
 • Produsentansvarsordninger og bransjeavtaler
 • Forsøpling
 • kl. 18.30 Middag


Onsdag 11. september

10.00–15.00

 • Start kl 10
 • Lunsj kl. 12
 • Avfallsterminologi og bransjeuttrykk
 • Avfallsjus: sentrale lover, forskrifter og veilerdere for avfallsbransjen
 • Avfallets verdikjede: aspekter ved en fornuftig styring av avfallet
 • Oppsamling, innsamling og transport: metoder og utstyr (beholdere og biler) for husholdnings-, nærings- og hytterenovasjon
 • Mottak av avfall: gjenvinningsstasjoner, grovsorteringsanlegg og omlastingsstasjoner
 • Behandlingsmetoder og -anlegg: deponering, forbrenning, biologisk behandling, kjemisk stabilisering, sortering, dekomponering, oppgradering
 • HMS, arbeidsmiljø, risiko, universiell utforming
 • Evaluering og oppsummering