Lukk søk

Utsettes: Grunnkurs avfall og gjenvinning

Utsettes til høsten - ny dato kommer.

Er du nyansatt i avfalls- og gjenvinningsbransjen, trenger du en oppfriskning i grunnleggende informasjon om bransjen eller er en næringsaktør som vil lære mer om avfall og gjenvinning? Da er dette kurset for deg!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

KURSET UTSETTES TIL HØSTEN GRUNNET JUSTERINGER I KURSHOLDERE. NY DATO KOMMER.


OM KURSET

Kurset er tilpasset alle som trenger en grunnleggende innføring i avfalls- og gjenvinningsbransjen og avfallshåndtering. Kurset egner seg også for ansatte som har vært i bransjen noe tid, og som trenger videreutvikling.

Kursdeltakere varierer som regel fra helt nyansatte eller ikke startet, til ansatte med flere års erfaring. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta. Det er imidlertid en fordel å ha jobbet i bransjen noen uker til måneder for best læringsutbytte.

Deltakerne skal etter endt kurs ha tillært seg grunnleggende kunnskap relevant for avfallsbransjen. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, med aktiv deltakelse fra deltakere (drøftinger og diskusjoner). Det utstedes kursbevis til deltakerne.

Tirsdag 7. mai

10.00–17.00

Foredragsholder: Marianne Holen , Renovasjonsselskapet for Drammensregionen
 • Introduksjon
 • Avfall og forbruk: mengder og vekst i avfallsmengdene
 • Avfallsmål: nasjonale og internasjonale avfallsmål, avfallshierarkiet
 • Husholdningsavfall og næringsavfall: viktig skille
 • Kildesorteringsordninger: husholdningsavfall er lokalt forvaltningsansvar og gir dermed ulike ordninger rundt om i landet, vi ser på ulike ordninger
 • Gjenvinning: hva blir avfallet til
 • Produsentansvarsordninger og bransjeavtaler
 • Forsøpling
 • kl. 19.00 Middag

Onsdag 8. mai

10.00–15.00

 • Avfallsterminologi og bransjeuttrykk
 • Avfallsjus: sentrale lover, forskrifter og veilerdere for avfallsbransjen
 • Avfallets verdikjede: aspekter ved en fornuftig styring av avfallet
 • Oppsamling, innsamling og transport: metoder og utstyr (beholdere og biler) for husholdnings-, nærings- og hytterenovasjon
 • Mottak av avfall: gjenvinningsstasjoner, grovsorteringsanlegg og omlastingsstasjoner
 • Behandlingsmetoder og -anlegg: deponering, forbrenning, biologisk behandling, kjemisk stabilisering, sortering, dekomponering, oppgradering
 • HMS, arbeidsmiljø, risiko, universiell utforming
 • Evaluering og oppsummering

Marianne Holen

Marianne har lang erfaring fra bransjen. Hun er i dag kommunikasjonssjef i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. med ansvar for all intern og ekstern kommunikasjon for selskapet. Dette var hun også mellom 1996 og 2013 med en liten pause hvor hun var Daglig leder i LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. Hun har også vært Markedskoordinator i Franzefoss Pukk. Marianne er utdannet med en Bachelor i kommunikasjon, og hun har tatt et Masterprogram i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon. Ellers har hun enkeltkurs innen strategi, forvaltningsloven, offentlighetsloven m.m. Marianne har holdt Grunnkurs i avfall og gjenvinning siden 2013. I tillegg holder hun kurs internt i egen organisasjon, presentasjoner om kildesortering og lignende