Arskonferansen 2024 banner mobile

Grunnkurs driftsoperatører farlig avfall

Farlig avfall inneholder miljøgifter med farlige egenskaper og som kan medføre skader på mennesker og natur. Det er derfor viktig at farlig avfall blir håndtert på riktig måte, og at man er i stand til å identifisere farlig avfall samt gi de rette anvisninger. Alle som jobber på en gjenvinningsstasjon/avfallsmottak må derfor ha tilstrekkelig med kunnskap om farlig avfall. Avfall Norge tilbyr nå et helt nytt og oppgradert grunnleggende kurs som vil ha fokus på sortering, deklarering, rapportering samt arbeidsmiljø spesielt rettet mot alle som jobber med farlig avfall. Kurset består av en dag teori, og en dag praktisk behandling av farlig avfall.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Timeplan Grunnkurs 2018
Temaer som blir gjennomgått og prøvd i praksis er blant annet:

· Definisjon av FA

· Lover og forskrifter relatert til FA

· Praktisk bruk av veiledningsmateriell

· Klassifisering og deklarering av FA

· HMS

· Praktisk sortering


      
      
     

Mandag 23. april

10.00–11.00

Hva gjør avfall farlig?

11.00–12.00

Reguleringer - lover og forskrifter

12.00–13.00

Lunsj

13.00–14.00

Generelt om deklarering av farlig avfall - NS 9431/EAL og ADR

14.00–15.00

Risiko ved håndtering av farlig avfall

15.00–16.00

Sortering av farlig avfall

16.00–17.00

Bruk av veiledningsmateriell

17.00–18.30

Oppgaver farlig avfall

Foredragsholder: Hans-Martin Rønning, Fagrådgiver, Avfall Norge | Janne Jarstad, Driftssjef Miljøavdelingen, Horisont Miljøpark IKS | Bjørn E. Berg, Spesialrådgiver, Horisont Miljøpark AS | Stian Rønning Driftsleder farlig avfall, Horisont Miljøpark IKS

19.00–21.00

Middag

Tirsdag 24. april

09.00–10.00

Ulike typer farlig avfall

10.00–11.00

HMS under arbeid med farlig avfall

11.00–12.00

Lunsj

12.00–14.00

Praktisk sortering og emballering

Foredragsholder: Bård Gubberud, Driftsoperatør farlig avfall, Horisont Miljøpark IKS | Stian Rønning Driftsleder farlig avfall, Horisont Miljøpark IKS

14.00–15.00

Valg og merking av emballasje

15.00–16.00

Deklarering av sortert avfall

Hans-Martin Rønning

Fagrådgiver, Avfall Norge

Janne Jarstad

Driftssjef Miljøavdelingen, Horisont Miljøpark IKS

Janne Jarstad er driftssjef for miljøavdelingen i Horisont Miljøpark.

Bjørn E. Berg

Spesialrådgiver, Horisont Miljøpark AS

Bjørn E. Berg er spesialrådgiver i Horisont Miljøpark.

Stian Rønning

Driftsleder farlig avfall, Horisont Miljøpark IKS

Bård Gubberud

Driftsoperatør farlig avfall, Horisont Miljøpark IKS