Banner mobile

Grunnkurs i kompostering

Velkommen til Grunnkurs i kompostering på Avfall Norges Sirkulærhub i Oslo. Målgruppen er nyansatte innen drift og ledelse på industrielle komposteringsanlegg samt "veteraner" som vil ha oppfriskning i faget.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Dag 1: Vi starter med befaring på ettermiddagen samt middag på kvelden.
Dag 2: Det blir innføring i mikrobiologien, samt praktisk kompostteknikk og fokus på kvalitetskontroll i sluttprodukt, både kompostering av hage-/parkavfall, bioavfall og slam.
Egen pris og påmelding for middagen. Husk også påmelding til befaringen.

Onsdag 25. oktober

14.00–16.00

Foredragsholder: Leo Buitelaar Leder Oslokompost, Oslokompost - Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) i Oslo kommune

Vi besøker Oslokompost på Grønmo, Oslo kommunes kompostanlegg for hage-/parkavfall. Her få vi blant annet høre historien om Tigermark, deres nye torvfrie pottejord-produkt. Vi setter opp buss eller maxitaxi fra Avfall Norges Sirkulærhub i Oslo sentrum.

18.00–21.00

Felles middag i Oslo sentrum

Torsdag 26. oktober

09.00–15.00

Sted; Avfall Norges Sirkulærhub i Oslo sentrum

Temaer (ikke uttømmende eller endelig):

Grunnleggende komposteringsteori

 • Hva er kompostering?

 • Hva kan komposteres? Ulike avfallsfraksjoner (slamkompostering, hage og parkavfall, matavfall mm)

 • Hvordan kompostere? Ulike driftsformer, metoder og teknikker

 • Hvordan lykkes med en god kompost?

Den gode jorda – hvorfor er kompost bra?

 • Mikrobiologi, næringsopptak, jordstruktur

 • Ulike komposttyper, ulikt bruk, ulike behov

Fremmede arter – svartelister

 • Hvordan forebygge og bekjempe fremmede arter?

 • Hva kan kompostanleggene gjøre?

 • Visuell kontroll

God jord - hvilke produkter til hvilke formål? Hva trenger ulike planter og vekster, når?

 • Bruken av hage-/ plantejord og jordforbedring

 • Hvordan kan kompost erstatte torv?

 • Torvutfasing

Marked - kvalitetskontroll og gode produkter

 • Når er komposten ferdig

 • Ulike jordprodukter - jordblandinger - hva bør man satse på?

 • Hvordan øke verdien på kompost?

Drift av anlegg

 • HMS - Godt arbeidsmiljø gir god kompost!

 • Fokus på kvalitet og regelverk - gjødselvareregelverket, øko-regelverket og plantehelseregelverket

Leo Buitelaar

Leder Oslokompost, Oslokompost - Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) i Oslo kommune