Grunnopplæring innen håndtering av farlig avfall og forberedelse til transport

NFFA arrangerer, i samarbeid med Avfall Norge, grunnopplæring i håndtering av farlig avfall og forberedelse til transport. Dette er et kurs tiltenkt operatører og sjåfører hos medlemmer av NFFA og/eller Avfall Norge. Påmeldingsfrist 17. september.

Beskrivelse
Program


Samme kurs arrangeres to dager på rad, d.v.s. du kan delta 22. eller 23. september. Link til kurs 23. september her.

Kort om kurset:

  • Forsvarlig håndtering, riktig deklarering og forberedelse til trygg transport av farlig avfall (og radioaktivt avfall)
  • Innføring i effektiv bruk av NFFA-veilederen 2021-2023 herunder gjennomgang av nyheter og endringer
  • Forberedelse til tilsynsaksjoner
  • Kurset under kompetansekravene i Avfallsforskriften, krav i tillatelse til virksomhet etter Forurensingsloven, Internkontrollforskriften og Landtransportforskriften

Kurset gir dokumentert opplæring som skriftlig bekreftes overfor deltakeren og virksomheten vedkommende representerer.

PRIS FOR MEDLEMMER (av NFFA og / eller Avfall Norge): KR. 4 200 PR. DELTAKER. Rabatt for flere deltakere pr. virksomhet.
Pris inkluderer: Tilgang til NFFAs digitale kursrom. Alt kursmateriell herunder NFFA-veilederen 2021-2023 både i papir- og digital versjon samt annet aktuelt undervisningsmateriell. Deltakerne får dokumentasjon på gjennomført opplæring herunder personlig opplæringsbevis og bekreftelse til virksomhet. Det legges inn hyppige pauser tilpasset at undervisningen skjer digitalt. Deltakerne får i tillegg tilgang til 2 timer personlig oppfølging av relevante ressurser fra NFFAs ekspertpanel i etterkant av kurset. NB: På dette kurset er det plass til et begrenset antall deltakere! Vær rask med påmeldingen!

NB! BEGRENSET ANTALL PLASSER!


Onsdag 22. september

09.00–15.00

Se fanen "beskrivelse"