Arskonferansen 2024 banner mobile

Høstmøtet på Helgeland

Høstmøtet er Avfall Norges viktigste strategiske møteplass, hvor 100 ledere og beslutningstakere fra hele Norge samles. I år skal vi til Helgeland, og industribyen Mo i Rana. I samarbeid med de lokale avfallsselskapene HAF og SHMIL inviterer til to sosiale kvelder med middag og underholdning, spennende befaringer og et program preget av den lokale næringen, psykologien bak avfall, innovasjon og organisasjonsmodenhet og digitalisering. Vi får også en orientering fra Miljødirektoratet om den nye forskriften og om Sirkulær økonomi i Norge og EU.
Beskrivelse
Program

Presentasjoner

Miljødirektoratet: Ny Forskrift Med Krav Om Utsortering Og Materialgjenvinning Ekstern

NTNU: Miljospsykologi Ntnu

Arctic Cluster Team (ACT): Act Arctic Cluster Team

Miljøteknikk Terrateam: Terrateam

Nordic Comfort Products (NCP): Ncp Baerekraftige Mobler

BIR Digitalisering: Digitalisering Bir

Kvarøy Fiskeoppdrett: Kvaroy Fiskeoppdrett

Mo Industripark: Mip

Tirsdag 30. oktober

20.00–23.00

Velkommen til en hyggelig middag på koselige Kroglia kulturgård.

Middagen er for dere som ønsker å komme en dag tidligere til Mo i Rana. 

https://www.kroglia.no/

Onsdag 31. oktober

09.30–12.00

Bussen går fra Scandic Meyergården kl 0930 og tilbake fra Nasjonalbiblioteket kl 1140.

10.00–12.00

Styremøte i Avfall Norge

12.00–13.00

Lunsj på Scandic Meyergården

13.00–16.00

Bussen går fra Scandic Meyergården kl. 1300.

To busser merket enten Celsa eller Ferroglobe. Velg buss etter hva du er påmeldt.

Begge turene inkluderer en bussbefaring rundt Mo Industripark.

Ferroglobe: Turen går først til Ferroglobe for presentasjon og befaring så en tur rundt Mo Industripark.

Celsa: Tusen går først rundt Mo Indstripark, så til Celsa

14:00  påkledning av sikkerhets utstyr og 15 min introduksjon om Celsa

14:15    Besøker deles in i to grupper, A og B:

A  40 minutter besøk i stålverket

B  40 minutter besøk  i valseverket

15:00

B 40 minutter besøk i stålverket

A 40 minutter besøk i valseverket

18.00–18.30

Vi samles inne i Chambre Separee på restauranten i Scandic Meyergården kl 1800.

18.30–23.30

Middag på Scandic Meyergården

Torsdag 1. november

09.00–14.30

0900 - 1030
Åpning v/Styreleder Avfall Norge Berit Pettersen og adm.dir Avfall Norge, Nancy Strand

Del 1: Lokal industri og samarbeid
Innlegg:

  • Mo Industripark v/Jan Gabor, MIP
  • ACT. Hør presentasjon av Arctic Cluster Team v/Håkon Johansen, SHMIL og Monica Paulsen, ACT
  • Sirkulærøkonomi – Agglomerering av overskuddsmasser fra smelteverksindustrien v/Terrateam, Grete Henriksen
  • Bærekraftig fiskeoppdrett. Møt Kvarøy Fiskeoppdrett, Alf-Gøran Knutsen
  • Bærekraftig møbelindustri. Møt NCP fra Hemnesberg i Helgeland - En møbelbedrift som -utnytter avfall fra havbruk til stoler v/Svein-Erik Hjerpbakk

Delen inneholder spørsmål fra salen

1030 - 1050: Pause

1040 - 1200:

Del 2: Bransjens fremtid #1 - Sirkulærøkonomi / Innovasjon
Innlegg: 

  • Miljødirektoratet orienterer om den nye forskriften og om Sirkulær økonomi i Norge og EU v/ Christoffer Back Vestli
  • Innovasjon i bransjen - Innovasjon Norge utforderer v/Tor Muhlbradt, Innovasjon Norge

Delen inneholder også 10-15 miniutter med spørsmål/diskusjon med salen

1200 - 1300: Lunsj

1300 - 1420:
Del 3: Bransjens fremtid #2 - Mennesket / Digitalisering
Innlegg:

  • Psykologien bak avfall - om å få med forbrukeren i fremtidens avfallshåndtering v/Prof. Dr Christian A. Kloeckner, NTNU
  • Organisasjonsmodenhet og Digitalisering v/Andre Tangen, BIR

Ulike selskaper vil ha ulikt ståsted vedrørende organisasjons størrelse, kompetanse og styring.

Under dette innlegget vil vi sette fokus på stegene og rammene organisasjoner typisk må forholde seg til og sette dette opp mot digitalmodenhet i selskapet.

Vi vil også avholde en borddiskusjon for refleksjon om egen situasjon og eventuelle utfordringer / løsninger knyttet til dette.

Programmet avsluttes kl 1425. Busser går til flyplassen 1430.


Onsdag 31. oktober