Harmonization of Waste Collection Across Municipalities and Regions within Europe - ISWA

Det pågår et omfattende arbeid i EU for å harmonisere innsamling og sortering av avfall. Er det mulig å tenke seg en lignende samordning over hele Europa av farger, piktogrammer og ordninger som i Norge og Norden?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

På dette ISWA-webinaret får man en oppdatering av status, og muligheten for å stille spørsmål til sentrale aktører. Fra Avfall Norge deltar Nancy Strand som er styremedlem i ISWA.

Mer informasjon og påmelding på iswa.org.

Mandag 9. mai

13.00–13.10

Introduction topic and webinar

Foredragsholder: Joachim Quoden Adm. direktør, EXPRA

13.10–13.25

Outcomes and conclusions from the ISWA Networking Roundtable Europe on Harmonization of Waste Collection

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

13.25–13.40

Thoughts on Harmonization of Waste Collection of the Association of European Producers of steel for packaging (APEAL)

Foredragsholder: Steve Claus Sustainability & Circular Economy Officer, APEAL

13.40–13.55

Thought on Harmonization of Waste Collection of the Municipal Waste Europe

Foredragsholder: Vanya Veras Generalsekretær, Municipal Waste Europe

13.55–14.10

How can an EPR system compliment the harmonization of waste collection, thought of the Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA)

Foredragsholder: Amanda Fuso Nirini Head of International Affairs, CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi

14.10–14.30

Discussions and Q&A

Joachim Quoden

Adm. direktør, EXPRA

Joachim Quoden har arbeidet med utvidet produsentansvar i Europa i en årrekke; Fra Grønt Punkt i Tyskland på 1990-tallet, til Pro Europe og deretter EXPRA. Han er leder av ISWAs Europa-gruppe, og nestleder i ISWAs arbeidsgruppe for juridiske spørsmål. Han har bakgrunn som advokat.

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Steve Claus

Sustainability & Circular Economy Officer, APEAL

Vanya Veras

Generalsekretær, Municipal Waste Europe

Vanya Veras har mer enn 15 års erfaring med avfalls- og gjenvinningspolitikk, -regulering og -systemer. Hun har vært generalsekretær i Municipal Waste Europe siden 2012.

Amanda Fuso Nirini

Head of International Affairs, CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi