Havn som katalysator

Fra omlastningssted til katalysator for sirkulær økonomi. Havner er sentrale for regional industri, men når de ligger i tett befolkede områder må det også være fokus på miljøvennlig drift. I dette webinaret får vi høre om hvordan Borg Havn og Narvik Havn jobber med sirkulær omstilling. Webinaret er i samarbeid med Smart Innovation Norway og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norge er sekretariat for Avfallsforsk. Medlemskap i Avfall Norge gir ikke automatisk medlemsskap i Avfallsforsk. Sjekk om bedriften din er medlem av Avfallsforsk her. Om bedriften du er ansatt i står på listen vil du få gratis tilgang til Avfallsforsk sine webinarer.

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Anja Wingstedt, Leder, Smarte byer og samfunn, Smart Innovation Norway | Marte Vestvik REdu-intern, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Charlotte Iversen, Miljøsjef, BORG HAVN IKS | Natalia Mathisen Forretningsutvikler, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi

Borg Havn har jobbet aktivt med miljøløsninger i mange år. Ett av målene er å legge til rette for at andre bedrifter skal lykkes med omstillingen til sirkulærøkonomi. Charlotte Iversen, miljøsjef i Borg Havn skal gi oss et innbill i hvordan havna jobber med sirkulær omstilling og om samarbeidet de har med NCCE.

08.50–09.05

Foredragsholder: Ole Jørgen Hanssen Seniorforsker, NORSUS

Hvordan følger forurensning massene ved mudring? Hva skal til for at de kan blir gjenbrukt?

09.05–09.20

Foredragsholder: Finn Brattli Rådgiver Eiendom, Narvik Havn

Narvik havn har en lang historie og har stor betydning både innenfor og utenfor landegrensene våre. Hvilke utfordringer møter en havn nord for polarsirkelen i møte med det grønne skiftet og hvilke løsninger finnes?

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Anja Wingstedt

Leder, Smarte byer og samfunn, Smart Innovation Norway

Anja er involvert i Smart City-programmene i Skiptvet, Halden og Borg Havn, hvor hovedoppgavene er å initiere og levere innovasjonsprosjekter i samarbeid med næringslivspartnere, finansieringsorganisasjoner og offentlig sektor. Hennes fokus er energieffektivisering, digitalisering, bærekraft og Smart City-utvikling i nært samarbeid med norske kommuner, næringsliv, akademia og sluttbrukere.

Marte Vestvik

REdu-intern, Avfall Norge

Marte har en bachelor i internasjonale miljø- og utviklingsstudier fra NMBU, og jobber som intern hos Avfall Norge våren 2023.

Charlotte Iversen

Miljøsjef, BORG HAVN IKS

Charlotte Iversen er utdannet marinbiolog ved Universitetet i Oslo og har jobbet som miljøsjef i BORG HAVN siden 2019.

Natalia Mathisen

Forretningsutvikler, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi

Natalia er utdannet siviløkonom fra BI og har bred erfaring som prosjektleder i Orkla, hvor hun har jobbet med digitalisering av globale prosesser på tvers av 140 selskap i 23 land. De siste tre årene har hun jobbet i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE), nå som forretningsutvikler.

Ole Jørgen Hanssen

Seniorforsker, NORSUS

Ole Jørgen har jobbet med sirkulærøkonomi og industriell symbiose i NORSUS i over 30 år, bl.a. som instituttleder for Forebyggende miljøvern, stipendiat og leder for LCA-teamet, senterdirektør seniorforsker og forskningsleder. Han har også vært initiativtager til og senterleder for NorEnviro. Han har vært ansatt som professor II i Industriell Økologi og Miljøriktig design ved NTNU, hatt et deltidsprofessorat i Fornybar Energi på Fakultet for Miljøvitenskap og Naturforvaltning på NMBU, Ås, som fra 2015 er delvis finansiert via kompetanseløft i avfallssektoren (REdu).

Finn Brattli

Rådgiver Eiendom, Narvik Havn