Høstmøtet 2023

På Høstmøte staker vi ut kursen for aktivitetene til Avfall Norge for 2024. Bli med å gi dine innspill, del av din erfaring, delta i diskusjoner, bygg ut ditt nettverk.

Høstmøtet er kun for daglige ledere i vår bransje!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Avfall Norge inviterer også i år til Høstmøtet og håper så mange som mulig har anledning til å delta på årets samling, som holdes på Gamle Logen, sentralt i Oslo.

Blant temaene for årets Høstmøte er Avfall Norges statistikksatsing, og hvordan den bør utvikles videre, Standard Norges arbeid med å revidere eksisterende og utvikle nye standarder innenfor avfall og gjenvinning, Avfall Norges nye næringspolitiske plattform og ny organisering av faggrupper og nettverk. Gjennom en kort workshop vil også deltakerne kunne komme med innspill til arbeidet rundt ny kontigentmodell.

Høstmøtet foregår fra lunsj til lunsj onsdag 31. oktober til torsdag 1. november. Det arrangeres som vanlig en fellesmiddag. I år er denne i Gamle Logen fra kl. 18:30. Deltakelse på middagen bestilles som et tilvalg. Det er ingen deltakeravgift.

Overnatting må bestilles og betales av deltakeren selv. Det finnes flere hoteller i ulike prisklasser i umiddelbar nærhet til Gamle Logen.

Avfall Norge har en avtale med Park Inn by Radisson Oslo der man får 10% avslag i prisen. Hvordan dette gjøres kan du lese her: Hvordan booke Corporate Rate Avfall Norge 1

Deltakerliste finnes her.

Dersom du ikke har mulighet til å delta håper vi du har anledning til å sende en kollega på vegne av virksomheten.

Tirsdag 31. oktober

12.00–13.00

2- retters lunsj, i Gamle Logen

13.00–13.10

Velkommen

Foredragsholder: Runar Bålsrud Administrerende direktør, Avfall Norge

13.10–13.30

Foredragsholder: Johannes Thrane Direktør for bærekraft, kommunikasjon og tilbud, AF Offshore Decom

AF Decom Offshore forklarer hvordan de jobber med FPSO resirkulering, sirkularitet og avfallsløsninger.

13.30–13.50

Hva blir viktig i 2024 - samtale rundt bordet

Foredragsholder: Heidi Hopstock Rådgiver, Avfall Norge

13.50–14.00

Pause

14.00–15.00

Foredragsholder: Carl Frederik Mørch-Kontny, Seniorrådgiver datafangst og analyse, Mepex Consult AS | Frode Syversen, Daglig leder, Mepex | Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Avfall Norges statistikk bygger på offisielle tall fra SSB og Miljødirektoratet, og kobler disse opp mot nasjonale mål. Statistikken avdekker også avvik og mangler, og kan bidra til mer og bedre statistikk for bransjen.

15.00–15.30

Pause

15.30–16.00

Foredragsholder: Jacob Mehus Administrerende direktør, Standard Norge

Standard Norge har tatt Initiativ for å utbedre standardene for Avfall- og gjenvinningsbransjen innen innsamling, klassifisering av avfall og brann.

Vi får besøk av Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Han forteller om bakgrunnen for dette initiativet og hvordan man kan utvikle standarder med rom for innovasjon. I tillegg gir han oss en oversikt over hva som skjer i Europa innen standarder knyttet til surkulærøkonomi og hvordan dette påvirker vår bransje her i Norge.

16.00–17.00

Foredragsholder: Marie Hesselberg Rådgiver, Avfall Norge

Forslag til endring av forurensningsloven § 34 om differensiering av avfallsgebyrer ligger nå ute på høring hos Miljødirektoratet, med frist 16/1-24. På Høstmøtet tar vi diskusjonen rundt bordet; Hva mener vi om endringen? Er dette nok eller trengs det nærmere bestemmelser i forskrift? Hvilken modell ønsker man å gå for?

18.30–19.00

Aperitiff, i Gamle Logen

19.00–22.00

Middag, i Gamle Logen

Onsdag 1. november

09.00–09.30

Foredragsholder: Runar Bålsrud, Administrerende direktør, Avfall Norge | Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Avfall Norge presenterer sin nye næringspolitiske plattform, som viser behovet for en ny og mer aktiv politikk for å møte fremtidens utfordringer og de nasjonale målene for miljø og klima.

09.30–10.00

Foredragsholder: Runar Bålsrud, Administrerende direktør, Avfall Norge | Yvonne Aasbø Daglig leder, R8 Edge

Bransjen og samfunnet står foran en stor omstilling, og organisasjonen som representerer gjenvinningsindustrien bør ha et navn som passer til den samfunnsrollen man ønsker å ta. Vi får en presentasjon fra Edge Branding som jobber med slike utfordringer daglig.

10.00–10.15

Pause

10.15–11.00

Foredragsholder: Sveinar Kildal Partner, Norscan Partners AS

Fagarbeidet i Avfall Norge må innrettes slik at man jobber med de viktigste målsettingene for sirkulærøkonomien, øker kompetanseflyten til og mellom medlemmene samtidig som vi opprettholder de gode møteplassene. Ny organisering av faggrupper og nettverk blir presentert for deltakerne.

11.00–12.00

Foredragsholder: Runar Bålsrud Administrerende direktør, Avfall Norge

Er dagens kontingentmodell innrettet for å møte morgendagens behov? Hvordan kan vi tilrettelegge for en forutsigbar og langsiktig finansiering av den ønskede aktiviteten fra medlemmene, samtidig som vi er attraktive for nye medlemmer? Vi arrangerer en workshop der vi diskuterer dette.

12.00–13.00

Lunsjen vil være mulig å ta med seg i hånda, for de som har et ønske om dette.

Runar Bålsrud

Administrerende direktør, Avfall Norge

Runar Bålsrud tok over som administrerende direktør i Avfall Norge i oktober '22. Han kom fra stillingen som daglig leder i Innovasjon Gardermoen. Bålsrud har også 12 år bak seg som ordfører i Hurdal kommune, og startet sin karriere i Forsvaret. Han er visepresident i Norges friidrettsforbund, og er også trener for unge friidrettstalenter.

Johannes Thrane

Direktør for bærekraft, kommunikasjon og tilbud, AF Offshore Decom

Johannes har arbeidet innenfor offshore fjerning og sluttdisponering av oljeplattformer siden han startet sin karriere i AF i 2004. Hans nåværende rolle er direktør for bærekraft, kommunikasjon og tilbud i AF Offshore Decom. Han har vært ansvarlig både som prosjektleder og prosjektdirektør for flere store fjerningsoppdrag i Nordsjøen. Johannes har bakgrunn som sivil ingeniør fra NTNU i Trondheim.

Heidi Hopstock

Rådgiver, Avfall Norge

Heidi er rådgiver i Avfall Norge, og jobber særlig med kompetanse, innovasjon og medlemmer. Hun er også programleder for REdu-programmet. Heidi kom til Avfall Norge i 2022, etter å ha jobbet mange år med teknologi og innovasjon i Startuplab.

Carl Frederik Mørch-Kontny

Seniorrådgiver datafangst og analyse, Mepex Consult AS

Carl Frederik er utdannet samfunnsøkonom med spesialisering i energiøkonomi. Han har jobbet i Finansdepartementet nasjonalbudsjett og analyser av norsk økonomi og i Klima- og miljødepartementet der han ledet forrige regjerings strategi for sirkulær økonomi. Som seniorrådgiver i Mepex jobber Carl Frederik hovedsakelig med materialstrømsanalyser og klimaregnskap i tillegg til utvikling av digitale produkter.

Frode Syversen

Daglig leder, Mepex

Frode Syversen har vært rådgiver i Mepex de 30 siste årene og daglig leder fra 2005. Han har en bred og allsidig kompetanse innen avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Har vært med på en rekke nasjonale utredninger knyttet til utvikling av rammebetingelser for avfallsbransjen for myndigheter og organisasjoner. Har erfaring med bl.a. avfallsstrategier og -planer, analyser av verdikjeder, miljøanalyser, produsentansvar og innkjøpsprosesser.

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Jacob Mehus

Administrerende direktør, Standard Norge

Jacob Mehus er utdannet Master of Science fra Iowa State University og har etterutdanning i økonomi og ledelse fra Standford University, USA. Han har tidligere vært markedssjef og markedsdirektør i Standard Norge og har også ledet salgsselskapet Standard Online en periode. Før tiden i Standard Norge jobbet han blant annet som forsker ved Norges Byggforskningsinstitutt (nå SINTEF Byggforsk).

Marie Hesselberg

Rådgiver, Avfall Norge

Marie Hesselberg kom inn i avfallsbransjen i 2016 gjennom sin rolle som rådgiver prosjekt og utvikling i Follo Ren IKS. I Avfall Norge jobber hun nå med EU regelverk, arrangementer og prosjektoppfølging.

Yvonne Aasbø

Daglig leder, R8 Edge

Yvonne er utdannet siv.ing i produktdesign og har tung erfaring innen innovasjon, konseptutvikling og merkevarebygging. Hun har bl.a vært markedssjef i Nidar/Orkla, strategisk rådgiver i Metro Branding og daglig leder i Huldresølv. I sistnevnte rolle snudde hun en negativ utvikling til hele 40 % vekst på 2 år – gjennom helhetlig merkevarebygging.

Sveinar Kildal

Partner, Norscan Partners AS

Sveinar Kildal, er rådgiver og styreleder i Norscan Partners AS. Han er tidligere Marketing og miljødirektør for Elopak, fabrikksjef på Hurum Papirfabrikk, rådmann i Øyer og adm dir for Norsk Returkartong og tildigere styreleder i Grønt Punkt AS. Han er utdannet fysiker.