Hva er nytt innen digitalisering i bransjen?

Denne måneden har vi hatt fokus på digitalisering i Avfallforsks webinarer. Som siste webinar har vi invitert aktører innen digitalisering til å oppdatere oss på siste nytt og utviklingen fremover. Vi får presentert det som kanskje er "best practice" innen digitalisering i bransjen.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 29. september

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.45

VSP Miljø

Foredragsholder: Bernt Indresøvde Daglig leder, VSP Miljø

08.45–08.55

Sensorita

Foredragsholder: Henrik Holen CCO, Sensorita

08.55–09.05

Fieldata

Foredragsholder: Jan Olav Wåde, , Fieldaga | Thomas Gundersen CEO, Fieldata

09.05–09.15

REEN

Foredragsholder: Mac Laham Markedsføringskoordinator, REEN

09.15–09.30

Spørsmål og svar til aktørene

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Bernt Indresøvde

Daglig leder, VSP Miljø

Henrik Holen

CCO, Sensorita

Henrik Holen er CCO i Sensorita, et norsk selskap som lager AI-drevne sensorer for avfallscontainere. Henrik har lang erfaring med IoT og maskinlæringsløsninger, spesielt innenfor telekom og energi

Jan Olav Wåde

Thomas Gundersen

CEO, Fieldata

Mac Laham

Markedsføringskoordinator, REEN