Tekstilsortering - kan ny teknologi løse floken?

Større grad av gjenbruk og resirkulering er et must for å få bukt med tekstilproblemet. Da må nye teknologier for sortering og gjenvinning utvikles. UFF, Norsk Tekstilgjenvinning og UiA og NORCE forteller hva som skjer på feltet i Norge.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 16. februar

08.30–08.35

Velkommen

08.35–08.50

Foredragsholder: Matus Kotulak Leder Bærekraft og Samarbeid, UFF

Report on the first months of operation of the new sorting center, with focus on technological solutions. Plans for 2024-2025 and the addition of automated fiber-to-fiber sorting line in cooperation with Norwegian ReTextile.

08.50–09.05

Foredragsholder: Pål Erik Haraldsen CEO, Norsk Tekstilgjenvinning

Norsk Tekstilgjenvinning har etablert Skandinavias første forsknings- og demonstrasjonsanlegg for gjenvinning av tekstiler, i Sandefjord. Hos oss skal ødelagte tekstiler gjenvinnes til fiber som kan brukes i ny tekstilproduksjon, altså tekstil-til-tekstil. I denne presentasjonen får du vite mer om anlegget vårt og hva vi gjør.

09.05–09.20

Foredragsholder: Katarina Grujic Seniorforsker, NORCE

ISORTX er et regionalt samarbeidsprosjekt som skal forske på muliggjørende teknologier for automatisert sortering og forbehandling av brukte tekstiler. Prosjektet ledes av NORCE Norwegian Research Centre og gjennomføres i samarbeid med avdeling for ingeniørvitenskap ved Universitetet i Agder, Avfall Norge, Avfall Sør, ROAF, UFF Norge, Norsk Tekstilgjenvinning, Norsk Tekstilsortering og Norsk Elektro Optikk.

09.20–09.30

Spørsmål i plenum

Matus Kotulak

Leder Bærekraft og Samarbeid, UFF

Pål Erik Haraldsen

CEO, Norsk Tekstilgjenvinning

Katarina Grujic

Seniorforsker, NORCE