Hvor stor del av forbruket vårt kan dekkes av ombruks- og delingsøkonomi?

Det øverste målet i avfallshierarkiet er å redusere avfallsmengdene - men hvordan kan vi få det til i praksis? Hvordan kan forbruket vris i sirkulær retning - og hvor sirkulære kan vi egentlig bli? Denne fredagen er det webinar som vanlig - men du kan også møte opp i Avfall Norges lokaler i Øvre Voll gate i Oslo og følge webinaret fra vårt studio. Vi lover kaffe og litt å bite i!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 12. november

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Sigurd Sagen Vildåsen, Direktør forretningsutvikling, SINTEF | Ulf Johansen Seniorforsker, SINTEF Ocean

Rapporten "Studie av potensialet for verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak" ble utarbeidet av SINTEF for Virke, LO og Avfall Norge i 2020. Hva sier denne studien om hvor stor del av vår økonomi og vårt forbruk som kan vris over til sirkulære løsninger ?

08.50–09.05

Foredragsholder: Tom Erik Julsrud Research director, CICERO

Forskningsprosjektet UPSCALE skal utforske nærmere hvordan man kan styrke lokale delingsordninger. Prosjektet ser på den rollen bibliotekene kan ha som et sted og en arena for å utvikle bærekraftig forbruk. Med i prosjektet er også aktører fra næringsliv og frivillige organisasjoner.

09.05–09.20

Foredragsholder: Oda Kristin Korneliussen Prosjektleder for CLOCC, bærekraft og Miljøfyrtårn, Avfall Norge

Circular Monday arrangeres 22. november som en motreaksjon til Black Friday, med fokus på gjenbruk, reparasjon, leie og bærekraft. Avfall Norge skal nå samle norske aktører som bidrar til mer sirkulært forbruk på en felles global plattform.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

09.30–10.00

De som har mulighet for å delta fysisk er velkommen til en kaffe og en prat i Avfall Norges lokaler i etterkant av webinaret.

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Sigurd Sagen Vildåsen

Direktør forretningsutvikling, SINTEF

Sigurd Sagen Vildåsen er konsernsatsingsleder på sirkulærøkonomi i SINTEF. Han har en doktorgrad fra NTNU i "Business strategy and sustainability"

Ulf Johansen

Seniorforsker, SINTEF Ocean

Ulf Johansen er seniorforsker ved SINTEF og har en doktorgrad i industriell økonomi fra NTNU.

Tom Erik Julsrud

Research director, CICERO

Tom Erik Julsrud (PhD) er utdannet sosiolog, og jobber med hvordan klimaendring påvirker folks hverdagsliv og vaner og hvordan sosial innovasjoner kan bidra til mer bærekraftige forbruksmønster. Han har i løpet av de siste 20 årene gjennomført en rekke prosjekter med særlig fokus på innovasjoner og samfunnsendringer, reisevaner og mobilitet, og bærekraftig utvikling i organisasjoner. Han har tidligere jobbet som seniorforsker og forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI) og Telenors forskningsavdelinger i Norge og Asia. Han har også vært tilknyttet Høgskolen i Sør-Trøndelag og Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Oda Kristin Korneliussen

Prosjektleder for CLOCC, bærekraft og Miljøfyrtårn, Avfall Norge

Oda jobber som rådgiver for CLOCC (Clean Oceans through Clean Communities) som er Avfall Norges internasjonale prosjekt. CLOCC jobber for å redusere marin plastforsøpling ved å forbedre avfallshåndteringen i land der mye avfall havner på avveie. Hun er også prosjektleder for Avfall Norges prosjekt innen bærekraft, og MIljøfyrtårnansvarlig. Oda har bakgrunn fra miljø/bærekraft og kommunikasjon.