Hvor stor del av materialbehovet vårt kan løses av materialgjenvinning?

Hvordan kan vi materialgjenvinne mer av de kritiske metallene vi er helt avhengig av i den fornybare fremtiden? Hvordan skal resirkulerte råvarer kunne konkurrere med nyutvinning av metaller og mineraler? Hvordan se materialgjenvinning i et livsløpsperspektiv? Denne fredagen er det webinar som vanlig - men du kan også møte opp i Avfall Norges lokaler i Øvre Voll gate i Oslo og følge webinaret fra vårt studio. Vi lover kaffe og litt å bite i!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 19. november

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Terje Bjerkgård Forsker ved NGU, Norges Geologiske Undersøkelse NGU

NGU har deltatt i utarbeidelsen av en rapport om forsyningspotensialet i Norden for kritiske råvarer. I tillegg til å kartlegge mulige felt for nyutvinning av metaller og mineraler, vil vi også få høre om potensialet for utvinning av nye materialer fra eksisterende gruver, og gjenvinning fra slagghauger og deponi fra disse.

08.50–09.05

Foredragsholder: Bård Bergfald Daglig leder, Bergfald Miljørådgivere

Flere av materialene som regnes som kritiske med tanke på forsyningssikkerhet er det i praksis ingen gjenvinning av. Det er for dyrt på kort sikt i forhold til å utvinne nytt. RENAS gjennomfører en studie for å undersøke potensialet for økt materialgjenvinnig av kritiske materialer fra EE-avfallet. Hva er potensialet lokalt, og hva avgjør om det er lønnsomt?

09.05–09.20

Foredragsholder: John Baxter Seniorforsker, NORSUS

A life cycle perspective on sustainability means that constructs such as the waste hierarchy are not universally true. Recycling may be a better option than reuse, but there are also broader issues. “End-of-life” options should never be considered in isolation. This affects both how we consider recycling and reuse, but also how we analyse the sustainability of products more generally.

09.20–09.30

Det er stort behov for mer kunnskap om hvilke materialer som er i omløp, hvilke materialer vi kommer til å trenge fremover, og hvor ster del av materialbehovet som kan løses gjennom materialgjenvinning - og under hvilke forutsetninger. Vi inviterer til innspill - og håper å kunne motivere til mer forskningssamarbeid fremover.

09.30–10.00

De som har mulighet for å delta fysisk er velkommen til en kaffe og en prat i Avfall Norges lokaler i etterkant av webinaret.

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Terje Bjerkgård

Forsker ved NGU, Norges Geologiske Undersøkelse NGU

Terje Bjerkgård arbeider innenfor fagområdet Ressurser og miljø

Bård Bergfald

Daglig leder, Bergfald Miljørådgivere

Bård Bergfald startet sin miljørådgivningsvirksomhet på 90-tallet. Han er styremedlem i en rekke industrielle selskaper, samt i Zero.

John Baxter

Seniorforsker, NORSUS

John er seniorforsker i NORSUS. Han er utdannet sivilingeniør i kjemi og har en doktorgrad fra University of Surrey i Storbritannia. Han har jobbet i NORSUS siden 2012. Forskningen hans fokuserer på miljøanalyser av produkter og systemer basert på LCA (Life-Cycle Assessment) metodikk. Forskningstemaer inkluderer sirkulærøkonomi-aktiviteter som gjenvinning og ombruk i elektronikk avfall (WEEE), plast og tekstiler, også transportlogistikk og forbrukeradferd. Han har spesielt interesse for dataanalyser, statistikk, og modell- og verktøyutvikling til å støtte bærekraftsforskning og innovasjon.