Hvordan akselerere eget innovasjonsarbeid gjennom samarbeid med startups?

Mange store virksomheter opplever at det er utfordrende å balansere mellom daglig drift på den ene siden og utvikling for fremtiden på den andre. Samtidig eksisterer det en underskog av små og mellomstore selskaper som tilbyr spennende løsninger som avfalls- og gjenvinningsbransjen kan ha god nytte av, og som veldig gjerne ønsker dialog med bransjen.

Men hva skal til for at liten og stor finner hverandre, og for at de får til samarbeid?

I dette webinaret vil BIR og Norsk Gjenvinning dele hvordan de jobber med innovasjon og utvikling, både internt, i egen organisasjon, og eksternt, med startups.

I tillegg får vi møte tekonologistartupen LiTech, som vil fortelle om hvordan det er som liten aktør å komme i kontakt med avfalls- og gjenvinningsbransjen: hvilke barrierer møter de, og hva skal til for å få til samarbeid mellom liten og stor?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 15. desember

08.30–08.35

Velkommen og intro

Foredragsholder: Heidi Hopstock Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

BIR: Innovasjon utover egen verdikjede

Foredragsholder: Stian Haarvig Halland Utviklingssjef, BIR AS

08.50–09.05

Norsk Gjenvinning: Hvordan vi jobber med innovasjon

Foredragsholder: Peter Sjølie Callister Teknisk prosjektleder, Norsk Gjenvinning

09.05–09.20

LiTech: Fra forskning til felt - viktigheten av samarbeid

Foredragsholder: Synne Sauar CEO og co-founder, Li-tech

09.20–09.30

Spørsmål

Heidi Hopstock

Rådgiver, Avfall Norge

Heidi er rådgiver i Avfall Norge, og jobber særlig med kompetanse, innovasjon og medlemmer. Hun er også programleder for REdu-programmet. Heidi kom til Avfall Norge i 2022, etter å ha jobbet mange år med teknologi og innovasjon i Startuplab.

Stian Haarvig Halland

Utviklingssjef, BIR AS

Peter Sjølie Callister

Teknisk prosjektleder, Norsk Gjenvinning

Synne Sauar

CEO og co-founder, Li-tech

Synne Sauar var med å starte Li-Tech i 2021. Det er en spin-off fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Deres visjon er å skape en trygg, miljøvennlig og ressurseffektiv avfallshåndtering.