Hvordan bidrar universitetene til sirkulær omstilling?

Første webinar etter sommerferien ser på hvordan universitetene bidrar til grønn omstilling. Hva tenker de som nå er i gjenvinningsbransjen om utdanningen de fikk og hvordan ble de forberedt på et raskt endrende samfunn? Hva tenker akademikerne selv om hvordan universitetene jobber?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 25. august

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.47

Foredragsholder: Mari Larsen Sæther Business Developer, Carrot

Tidligere i våres delte Mari Larsen Sæther, business developer i Carrot, et LinkedIn-innlegg med 7 punkter på hvordan hun mener europeiske universiteter kan være pådrivere for et bærekraftig samfunn. Nå kommer hun til Avfallsforsk for å dele disse punktene med bransjen. Inkluder bærekraft i alle fag, mer tverrfaglig arbeid og del forskningsresultater raskere i åpne kanaler er noen av hennes brannfakler.

08.47–09.00

Foredragsholder: Mette Lene Falck-Pedersen Visedekan, Universitetet i Sør-Øst Norge

USN har samarbeid med næringslivet høyt på sin dagsorden. Hvilken kompetanse er avgjørende for å fremme omstilling og bærekraft, og hvordan jobber universitetet med å møte dette behovet?

09.00–09.12

Foredragsholder: Ole Jørgen Hanssen Seniorforsker, NORSUS

Ole Jørgen Hanssen har i en årrekke vært pådriver for bedre utdanning innen avfallsfag og sirkulær økonomi, spesielt på NMBU, og for å få på plass etter- og videreutdanning. . NORSUS er blant forskningsselskapene som er gode på å trekke inn master- og PhD-studenter i sine prosjekter. Hva har vært erfaringene, hva har lykkes, og ikke?

09.12–09.30

Spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Mari Larsen Sæther

Business Developer, Carrot

Mari Larsen Sæther ble gründer som 16-åring da hun startet selskapet Lett på Kroken, med et ønske om å løse utfordringer knyttet til prosessen for plastinnsamling. Med et brennende engasjement for å skape teknologiske løsninger som kan endre adferd og bidra til å redusere avfallsmengden, ble hun underveis i studiene ved NHH ansatt som forretningsutvikler i avfallsteknologiselskapet Carrot. I 2021, kåret Dagens Næringsliv henne som en av 30 ledestjerner under 30 år som vil gjøre verden mer bærekraftig.

Mette Lene Falck-Pedersen

Visedekan, Universitetet i Sør-Øst Norge

Mette Lene Falck-Pedersen har doktorgrad i kjemi og lang erfaring som forsker ved både Universitetet i Oslo og Universitetet i Sør-Øst Norge (USN). De siste årene har hun stillinger som både forskningsdirektør og visedekan ved USN.

Ole Jørgen Hanssen

Seniorforsker, NORSUS

Ole Jørgen har jobbet med sirkulærøkonomi og industriell symbiose i NORSUS i over 30 år, bl.a. som instituttleder for Forebyggende miljøvern, stipendiat og leder for LCA-teamet, senterdirektør seniorforsker og forskningsleder. Han har også vært initiativtager til og senterleder for NorEnviro. Han har vært ansatt som professor II i Industriell Økologi og Miljøriktig design ved NTNU, hatt et deltidsprofessorat i Fornybar Energi på Fakultet for Miljøvitenskap og Naturforvaltning på NMBU, Ås, som fra 2015 er delvis finansiert via kompetanseløft i avfallssektoren (REdu).

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.