Hvordan få mest mulig ut av matavfallsressursene?

Mengden matavfall behandlet ved biogassanlegg har økt betydelig de siste årene. Hvordan skal vi fortsette å øke gjenvinning av de biologiske avfallsressursene de neste årene? Og hvordan kan vi sikre at vi oppnår en god ressursutnyttelse av avfallet? Avfallsforskwebinaret arrangeres i samarbeid med NORSUS.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 10. september

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–09.50

Foredragsholder: Kari-Anne Lyng Seniorforsker, NORSUS

Hvordan har biogassproduksjonen utviklet seg de siste årene? Hvilke råstoff brukes, og hva brukes biogassen og bioresten til? Dette har blitt kartlagt som en del av country report i IEA Bioenergy Task 37.

08.50–09.05

Foredragsholder: Sylvi Sølvi Rønnekleiv Haugedal , Mepex Consult

Hvordan matavfallet samles inn kan ha betydning både for utsorteringsgrad og kvalitet på bioresten. I poseprosjektet gjennomføres det tester av ulike poseløsninger.

09.05–09.20

Foredragsholder: Tina Wågønes Daglig leder, NCCE

Bedriftsnettverket «No Waste! Food Circle» utvikler innovativ ny teknologi og løsninger for en bærekraftig produksjon av mat, som bidrar til å gjøre landbruket mer klimarobust og til å øke den globale matproduksjonen. Utgangspunktet er felles aktiviteter og samarbeidsprosjekter rundt biogassanlegget og pilotveksthuset på Den Magiske Fabrikken.

09.20–09.30

Spørsmål

Foredragsholder: Kari-Anne Lyng Seniorforsker, NORSUS

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Kari-Anne Lyng

Seniorforsker, NORSUS

Kari-Anne Lyng forsker på miljøpåvirkningen til produkter og tjenester gjennom hele livsløpet, og har en spesialisering innenfor avfallssystemer. Hun er koordinator for forskningsområdene avfallsressurser, biogass, energi og transport hos NORSUS Norsk Institutt for Bærekraftsforskning. Hun har en doktorgrad fra NMBU med tema biogass.

Sylvi Sølvi Rønnekleiv Haugedal

Tina Wågønes

Daglig leder, NCCE

Daglig leder for Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, Norges største klynge for sirkulærøkonomi. Tina har en Master of Management fra BI, i tillegg er hun utdannet sivilingeniør fra NTNU. Hun har lang fartstid fra norske teknologibedrifter, med ansvar for teknologiutvikling og internasjonal markeds- og forretningsutvikling. Hun har også erfaring som konsulent, gründer, som daglig leder i et innovasjonsselskap, og har derfor god kjennskap til de utfordringene små og store bedrifter møter i arbeidet med innovasjon, omstilling og vekst.