Hvordan kan Norge skape mer av mindre?

Vi presenterer og diskuterer funnene i mulighetsstudien utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra Avfall Norge, Virke og LO "Hvordan kan grønn omstilling bidra til verdiskapning og nye arbeidsplasser?"

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Torsdag 4. mars

08.30–08.50

Foredragsholder: Susie Jahren Leder for forskning innen Sirkulærøkonomi, SINTEF

Kort presentasjon av funnene i mulighetsstudien "Verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak".

08.50–08.55

Foredragsholder: Are Tomasgard Lo-sekretær, LO

Virkes betraktninger til funnene i mulighetsstudien.

08.55–09.00

Foredragsholder: Ivar Horneland Kristensen Administrerende direktør, Virke

LOs betraktninger til funnene i mulighetsstudien

09.00–09.05

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

Avfall Norges betraktninger til funnene i mulighetsstudien

09.05–09.30

Foredragsholder: Lene Westgaard-Halle, Stortingsrepresentant, Høyre | Else-May Norderhus Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Stortingsrepresentanter kommenterer innlegg og rapport.

Susie Jahren

Leder for forskning innen Sirkulærøkonomi, SINTEF

Are Tomasgard

Lo-sekretær, LO

Ivar Horneland Kristensen

Administrerende direktør, Virke

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Lene Westgaard-Halle

Stortingsrepresentant, Høyre

Lene har vært stortingsrepresentant for Høyre i snart 4 år, og sitter som representant i Energi- og minljøkomiteen. Lene er innvalgt fra Vestfold

Else-May Norderhus

Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Else-May har vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i snart 12 år, og sitter nå som representant i Energi- og miljøkomiteen. Else-May er innvalgt fra Møre og Romsdal