Hvordan kapre og beholde sirkulære verdier?

3 millioner tonn avfall fra BA-næringen hvert år representerer både tapte ressursverdier og tapt økonomisk potensial. Hva skal til for å beholde både sirkulær og økonomisk verdi på materialene, og hvem skal kapre disse verdiene? Trekker byggebransjen og gjenvinningsbransjen i samme retning? Er det noe som faller mellom to stoler?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 12. januar

08.30–08.33

Velkommen

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.33–08.38

Sirkulære verdier: byggebransjen vs gjenvinningsbransjen

Foredragsholder: Elin A. Hansen Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.38–09.00

Foredragsholder: Hanne Wetland Leder forretningsutvikling, BIR Bedrift

Foreløpig teaser: Hanne Wetland leder forretningsutvikling for BIR Bedrift på vestlandet. Hun har erfaring fra den sirkulære klyngen Proptech Innovation, som gjør banebrytende arbeid for å skaffe innsikt om sirkulær omstilling av verdikjeden for ombruk av ventilasjonskanaler fra bygg.

09.00–09.20

Foredragsholder: Martin Eid Partner, Resirqel AS

Foreløpig teaser: Martin Eid er partner og pionér innen ombruksrådgivning og formidling av ombrukbare byggevarer i Oslo. Resirqel er blant annet forfatter bak Byggforskseriens anvisning 700.803 Ombrukskartlegging av bygninger, og har en rolle i Ombygg - en tjeneste knyttet til Sirkulær Ressurssentral i Oslo.

09.20–09.28

Foredragsholder: Elin A. Hansen Seniorrådgiver, Avfall Norge

Samtale mellom foredragsholderne:

  • Har BIR og Resirqel sammenfallende erfaringer med hvem som kaprer verdier og hvordan?
  • Hvordan kan byggenæringen og gjenvinningsnæringen spille hverandre MYE bedre?

Vi svarer også på spørsmål fra publikum.

09.28–09.30

Foredragsholder: Elin A. Hansen Seniorrådgiver, Avfall Norge

Oppsummering og takk til dagens innledere.
Introduksjon til neste ukes webinar.

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Elin A. Hansen

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Elin leder fagteamet i Avfall Norges administrasjon. Hun er sivilingeniør og har tidligere vært fagansvarlig sirkulærøkonomi i miljøstiftelsen ZERO, og ledet sirkulær rådgivning for ombruksplattformen Loopfront. Som miljørådgiver for Statsbygg fasiliterte hun overføring av en 4500 m2 telthall fra Prosjekt nytt regjeringskvartal til Sirkulær Ressurssentral, og var involvert i konseptutredning av metode for ombruk av hulldekker i betong.

Hanne Wetland

Leder forretningsutvikling, BIR Bedrift

Hanne Wetland leder forretningsutvikling for BIR Bedrift. BIR ble utnevnt som årets sirkulære bedrift i 2021. Hanne har blant annet bakgrunn som innovasjonsfasilitator i Knowit, hvor hun blant annet jobbet med innsiktsprosesser for sirkulær omstilling av verdikjede for ombruk av ventilasjonskanaler i bygg for klyngen Proptech Innovation.

Martin Eid

Partner, Resirqel AS

Resirqel er en av Norges ledende kompetansebedrifter på ombruk i bygg- og eiendomsbransjen. De bidrar til sirkulær økonomi i bygge- og eiendomsnæringen med effektive og målbare tiltak for sirkulær ressursutnyttelse. Tjenestene benyttes i hovedsak av private og offentlige byggherrer. Som ombruksrådgiver samarbeider de tett med arkitekter, tekniske rådgivere og utførende i prosjekteringsprosessen.