hvordan koble framtidens gjenvinningsbehov og materialsidestrømmer fra prosessindustrien?

Denne fredagen blir en interaktiv workshop der vi skal koble materialsidestrømmer fra prosessindustrien med behov og muligheter i gjenvinningsbransjen. Hvilke barrierer oppleves? Målet er også å gi innspill til Eydeklyngens sluttrapport som skal gi anbefalinger til myndigheten til videre arbeid.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 28. mai

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver og prosjektleder Avfallsforsk, Avfall Norge

08.35–08.40

Intro til workshop

Foredragsholder: Stine Skagestad Leder sirkulær omstilling, Eydeklyngen

08.40–09.20

Tiltak og oppfølging for å overkomme barrierer og utnytte muligheter

09.20–09.30

Oppsummering i plenum

Nancy Strand

Seniorrådgiver og prosjektleder Avfallsforsk, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke. Hun jobber som en del av sekreteriatet i Avfallsforsk.

Stine Skagestad

Leder sirkulær omstilling, Eydeklyngen

Stine har 15 års erfaring fra prosessindustrien, både Elkem, Alcoa og Eramet Norway. Stine har jobbet med energieffektivisering, energiledelse og nærmere 9 år som teknisk sjef ved Eramet Norway Kvinesdal. Stine er nå leder for sirkulær omstilling i Eydeklyngen og koordinerer arbeidet i Eyde-klyngen for en overgang fra en lineær til en sirkulær økonomi i prosessindustrien.