hvordan koble framtidens gjenvinningsbehov og materialsidestrømmer fra prosessindustrien?

Denne fredagen blir en interaktiv workshop der vi skal koble materialsidestrømmer fra prosessindustrien med behov og muligheter i gjenvinningsbransjen. Hvilke barrierer oppleves? Målet er også å gi innspill til Eydeklyngens sluttrapport som skal gi anbefalinger til myndigheten til videre arbeid.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 28. mai

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.40

Intro til workshop

Foredragsholder: Stine Skagestad Leder sirkulær omstilling, Eydeklyngen

08.40–09.20

Tiltak og oppfølging for å overkomme barrierer og utnytte muligheter

09.20–09.30

Oppsummering i plenum

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Stine Skagestad

Leder sirkulær omstilling, Eydeklyngen

Stine leder for sirkulær omstilling i Eyde-klyngen og koordinerer arbeidet i klyngen for en overgang fra en lineær til en sirkulær økonomi i prosessindustrien. Stine har de siste årene jobbet mye med sidestrømsutnyttelse og industriell symbiose som en del av overgangen til en sirkulær økonomi. Hun har over 15 års erfaring fra prosessindustrien hos både Elkem, Alcoa og Eramet Norway. Hun har jobbet med energieffektivisering, energiledelse og nærmere 9 år som teknisk sjef ved Eramet Norway Kvinesdal.