Virkemidler for endring av adferd i praksis

I mars er temaet adferdsvitenskap på Avfallsforsks fredagswebinarer. Denne siste fredagen er fokuset på kommunikasjon ut mot forbrukerne. Vi får blant annet et dypdykk i arbeidet bak den nye merkeordningen.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 26. mars

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Mona Nordhammer Sæther Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Tone Dalen Seniorkonsulent, Bouvet

Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune har over tid gjennomført flere undersøkelser på barrierer og drivere for kildesortering. Resultatene er forholdsvis hentydende.

08.50–09.05

Foredragsholder: Hildegunn Iversen Daglig leder, LOOP

Hildegunn Iversen skal vise litt av arbeidet som er gjort både i Danmark og Norge for å gjøre den nye merkeordningen så intuitiv og lett og forstå som mulig. Dette sees i sammenheng med teorier fra adferdspsykologien og NTNU-modellen fra C. Strøckl.

09.05–09.15

Foredragsholder: Kaia E.R.Lind Kommunikasjonssjef, Vesar

Hvilke erfaringer har Vesar med Kunnskaps- og opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken, og hvordan har man samarbeidet med Universitetet i Sør-Øst-Norge for å utvikle undervisningsprogrammet KILDE.

09.15–09.20

Foredragsholder: Tor-Inge Rasmussen , Agder Renovasjon

Med erfaring fra Vitensenteret Sørlandet bygger miljøpedagogen Tor-Inge Rasmussen opp et nytt pedagogisk senter for Agder Renovasjon.

09.20–09.30

Spørsmål

Foredragsholder: Mona Nordhammer Sæther Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge

Tone Dalen

Seniorkonsulent, Bouvet

Tone Dalen har lang og bred arbeidserfaring fra kommersiell-, ideell- og offentlig sektor hvor hun har jobbet med bistand, helse og miljø i ulike roller. Hun har god kunnskap om bærekraftig utvikling og innovasjonsprosesser. Fagområdene hennes er tjenestedesign, forretningsdesign og kommunikasjon. Hun jobber for tiden som seniorkonsulent i teknologi- og designselskapet, Bouvet. Før hun begynte i Bouvet, jobbet hun fem år i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo. https://www.linkedin.com/in/tone-dalen-602b04/

Hildegunn Iversen

Daglig leder, LOOP

Hildegunn Iversen er daglig leder i LOOP og har ledet prosjektet med ny nasjonal merkeordning som LOOP og Avfall Norge har etablert i fellesskap.

Kaia E.R.Lind

Kommunikasjonssjef, Vesar

Kaia E. Ross Lind er kommunikasjonssjef i Vesar, hvor hun har ansvaret for kommunikasjon, kundeservice. Hun er også ansvarlig for kunnskaps- og opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken.

Tor-Inge Rasmussen

Tor-Inge Rasmussen, 44 år, er allmennlærer med spesialpedagogikk og har lang farsttid i arbeidet med barn og unge. De siste 10 år har han vært med på etablering og åpning av Vitensenteret Sørlandet og hatt ansvar for Vitenshow, astronomi og teknologi og design.