Lukk søk

Virkemidler for endring av adferd i praksis

I mars er temaet adferdsvitenskap på Avfallsforsks fredagswebinarer. Denne siste fredagen er fokuset på kommunikasjon ut mot forbrukerne. Vi får blant annet et dypdykk i arbeidet bak den nye merkeordningen.

Beskrivelse
Program

Fredag 26. mars

08.30–09.30

Program kommer