Virkemidler for endring av adferd i praksis

I mars er temaet adferdsvitenskap på Avfallsforsks fredagswebinarer. Denne siste fredagen er fokuset på kommunikasjon ut mot forbrukerne. Vi får blant annet et dypdykk i arbeidet bak den nye merkeordningen.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 26. mars

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Mona Nordhammer Sæther Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Tone Dalen , Oslo REG

Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune har over tid gjennomført flere undersøkelser på barrierer og drivere for kildesortering. Resultatene er forholdsvis hentydende.

08.50–09.05

Foredragsholder: Hildegunn Iversen Daglig leder, LOOP

Hildegunn Iversen skal vise litt av arbeidet som er gjort både i Danmark og Norge for å gjøre den nye merkeordningen så intuitiv og lett og forstå som mulig. Dette sees i sammenheng med teorier fra adferdspsykologien og NTNU-modellen fra C. Strøckl.

09.05–09.15

Foredragsholder: Kaia E.R.Lind Kommunikasjonssjef, Vesar

Hvilke erfaringer har Vesar med Kunnskaps- og opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken, og hvordan har man samarbeidet med Universitetet i Sør-Øst-Norge for å utvikle undervisningsprogrammet KILDE.

09.15–09.20

Foredragsholder: Tor-Inge Rasmussen , Agder Renovasjon

Med erfaring fra Vitensenteret Sørlandet bygger miljøpedagogen Tor-Inge Rasmussen opp et nytt pedagogisk senter for Agder Renovasjon.

09.20–09.30

Spørsmål

Foredragsholder: Mona Nordhammer Sæther Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge

Tone Dalen

Tone Dalen er Fagansvarlig- brukerinnsikt og digitale brukeropplevelser i Oslo REG. Hun er sosialantropolog og har tidligere jobbet med kommunikasjon, samfunnsansvar og partnerskapsutvikling i en rekke ulike virksomheter.

Hildegunn Iversen

Daglig leder, LOOP

Hildegunn Iversen er daglig leder i LOOP og har ledet prosjektet med ny nasjonal merkeordning som LOOP og Avfall Norge har etablert i fellesskap.

Kaia E.R.Lind

Kommunikasjonssjef, Vesar

Kaia E. Ross Lind er kommunikasjonssjef i Vesar, hvor hun har ansvaret for kommunikasjon, kundeservice. Hun er også ansvarlig for kunnskaps- og opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken.

Tor-Inge Rasmussen

Tor-Inge Rasmussen, 44 år, er allmennlærer med spesialpedagogikk og har lang farsttid i arbeidet med barn og unge. De siste 10 år har han vært med på etablering og åpning av Vitensenteret Sørlandet og hatt ansvar for Vitenshow, astronomi og teknologi og design.