Arskonferansen 2024 banner mobile

UTSATT: Hvordan nå materialgjenvinningsmålene gjennom samarbeid i verdikjeden

På bakgrunn av Corona-viruset er seminaret utsatt inntil videre. Påmeldte deltakere vil bli informert om ny dato.

Beskrivelse
Program

Velkommen til Hamar hvor vi tar for oss hvordan offentlige og private aktører jobber for å nå materialgjenvinningsmålene gjennom samarbeid i verdikjeden og nye forretningsmodeller.

Programmet vil ta for seg inspirasjon og ny kunnskap og samarbeidsmuligheter i Innlandet og erfaringer fra andre, med særlig fokus på bygg, mat og tekstil.

Seminaret foregår på Hamar kulturhus den 22. april. Den 23. april vil det bli mulighet for ulike befaringer i nærområdet. Følg med på oppdateringer

Onsdag 22. april

10.00–10.10

Velkommen

10.10–10.40

Hva er mulighetene og utfordringene for materialgjenvinning av bygg, mat og tekstil

10.42–11.00

Eksempel vellykket samarbeid 1

11.02–11.22

Eksempel vellykket samarbeid 2

11.24–11.40

Hvordan kan vi oppnå avfallsfrie byggeplasser og avfallsfri produksjon av produkter?

11.42–12.00

Hva skjer med plasten etter at den forlater bygge- og anleggsplassen?

12.02–12.15

Varehandelen og det grønne skiftet, en kjempemulighet

12.15–12.30

Spørsmål og svar til foredragsholderne

12.15–13.00

Lunsj

13.00–13.05

Intro matavfall

13.05–13.30

Hva er status og hvordan kan bransjen bli bedre på samarbeid for å redusere matavfall eller få økt gjenvinningen av mat?

13.32–13.50

Fra jord til bord - erfaringer med lokalt samarbeid med landbruket

13.52–14.15

Hva trenger lokale myndigheter og beslutningstakere? Hva skal til for en tettere dialog med bransjen

14.15–14.30

Spørsmål og svar til foredragsholderne

14.30–14.50

Pause

14.50–15.00

Intro Tekstil2020

15.00–15.20

Nasjonalt/internasjonalt innlegg delingsøkonomi/avfallsreduksjon/forretningsmodeller

15.20–15.40

Innsikt i nedstrømsmarkedet for tekstiler

15.40–16.00

Samtale: Hva er veien videre for samarbeid i verdikjeden for materialgjenvinning av husholdnings- og næringsavfall

16.00–16.15

Avslutning

18.00–18.00

Middag på Basarene

Torsdag 23. april

09.30–15.00

Befaringer