Lukk søk

Hvordan nå materialgjenvinningsmålene gjennom samarbeid i verdikjeden

Velkommen til Hamar hvor vi tar for oss hvordan offentlige og private aktører jobber for å nå materialgjenvinningsmålene gjennom samarbeid i verdikjeden og nye forretningsmodeller.

Beskrivelse
Program

Programmet vil ta for seg inspirasjon og ny kunnskap og samarbeidsmuligheter i Innlandet og erfaringer fra andre, med særlig fokus på bygg, mat og tekstil.

Seminaret foregår på Hamar kulturhus den 22. april. Den 23. april vil det bli mulighet for ulike befaringer i nærområdet. Følg med på oppdateringer

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program