Hvordan skape dobbel bunnlinje for ombruk av stål?

Stål er en av de mest klimaintensive materialene som forbrukes av bygg- og anleggsbransjen. Materialet er i en særstilling med tanke på økonomisk restverdi som avfallsmaterial, hvilket har ført til en velutviklet gjenvinningsindustri for omsmelting. Vår samtid preges imidlertid av økende energiforbruk, for lite tilgjengelig fornybar energi, og for høye klimagassutslipp. Vi møter aktører som er pionérer innen sirkulær omstilling mot ombruk av stål.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 26. januar

08.30–08.35

Velkommen og introduksjon

Foredragsholder: Elin A. Hansen Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–09.00

Foredragsholder: Kenneth Sande Salgssjef stål, PCS Construction AS

PCS Construction AS ble høsten 2023 sertifisert iht Nordcert AB sertifiseringsrutiner for ombruk av lastbærende stålkonstruksjoner. Sertifiseringen innebærer at de har godkjente rutiner for prospektering, demontering, testing og klassifisering for gjenbruk av lastbærende stålkonstruksjoner. Ved deres fasiliteter i Borgeskogen i Stokke re-sertifiseres og produseres ca 20 tonn ombrukbart stål i måneden for det norske bygg og anleggsmarkedet. Vi får et innblikk i denne virksomheten.

09.00–09.15

Norsk Stål har inngått samarbeid med Norsk Gjenvinning for å utvikle og etablere en industriell verdikjede for ombruk av konstruktivt stål. Første prosjekt der verdikjeden testes er den Amerikanske Ambassade, hvor inntil 100 tonn brukt stål hentes ut og leveres til ombruk i et nytt bygg.

09.15–09.30

Foredragsholder: Elin A. Hansen Seniorrådgiver, Avfall Norge

Avfallsforsk sitt fokus i januar var bygg og anlegg. Hva har vi lært, og hva er veien videre mot sirkulær omstilling? I februar settes fokus på tekstiler - hva kommer neste fredag?

Elin A. Hansen

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Elin leder fagteamet i Avfall Norges administrasjon. Hun er sivilingeniør og har tidligere vært fagansvarlig sirkulærøkonomi i miljøstiftelsen ZERO, og ledet sirkulær rådgivning for ombruksplattformen Loopfront. Som miljørådgiver for Statsbygg fasiliterte hun overføring av en 4500 m2 telthall fra Prosjekt nytt regjeringskvartal til Sirkulær Ressurssentral, og var involvert i konseptutredning av metode for ombruk av hulldekker i betong.

Kenneth Sande

Salgssjef stål, PCS Construction AS

Kenneth jobber med salg og markedsføring for stålavdelingen til PCS Construction AS. Han har tidligere erfaring fra kalkulasjon, salg, effektivisering, kvalitetssikring, prosjektledelse og administrativ ledelse. I dag jobber han og kollegaer med ombruk og gjenbruk av stålkonstruksjoner, i tillegg til produksjon av tradisjonelle stålkonstruksjoner.