Hvordan tilrettelegge for sirkulærøkonomien ved utbygging

Under ukens webinar er fokuset rettet mot tilrettettelegging for sirkulærøkonomi ved utbygging. Hvordan inngår sirkulærøkonomi inn i planleggingen ved utbygging av nye området? Hva er viktig for å sikre et godt system for kundene/beboerne? Hvordan kan fremtidens system ut? Webinaret arrangeres i samarbeid med Asker kommune. Sammen med Sweco vil vi se på problemstillingen fra flere vinklinger.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 27. oktober

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Henrik Øxnevad Avd. reguleringsplan, Asker kommune

Øxnevad jobber som statsviter i avdeling for reguleringsplaner hos Asker kommune. Han jobber med analyse av statistikk som omhandler Askers boligsammensetning, boligutvikling og demografi. Innhenting av informasjon om boligpolitikk i lokale, nasjonale og internasjonale kontekster for å utvikle Askers kunnskapsgrunnlag for kommunens boligpolitikk. Han vil med sin bakgrunn presentere deres syn på bærekraftig boligutvikling.

08.50–09.05

Foredragsholder: Kathrine Sellevoll Avd. avfall og gjenvinning, Asker kommune

Hvordan jobber Asker kommune med planlegging av avfallshåndering ved utbygging og hvordan sikrer de et godt system for beboerne? Sellevoll har jobber mye mot utbyggere i Asker kommune og vil dele sine erfaringer. Hun vil også si litt om hvordan Asker kommune ser for seg avfallshåndtering i fremtiden.

09.05–09.20

Foredragsholder: Marie Karvel Kyllingstad, Klimastrateg, SWECO | Marie Sveen Olsen Klima- og bærekraftrådgiver, SWECO

Sweco har utført en analyse for fremtidens avfallhåndtering i forbindelse med utbygging på Grønlikaia i Oslo med fokus klimagassberegninger og livssykluskostnader.

Kyllingstad og Olsen vil fortelle om bakgrunnen for analysen, litt generelt om klimagassberegninger og LCC-beregninger, og hvorfor dette bør være en del av beslutningsgrunnlaget. I tillegg vil de presentere resultatene fra analysen for utbyggingsprosjektet på Grønlikaia, drivere til store klimagassutslipp og kostnader samt utfordringer / barrierer med reguleringsplaner.

09.20–09.30

Spørsmål i plenum

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Henrik Øxnevad

Avd. reguleringsplan, Asker kommune

Henrik Øxnevad er samfunnsviter hos Asker kommune og jobber i avderling for reguleringsplan. Han jobber med analyse av statistikk som omhandler Askers boligsammensetning, boligutvikling og demografi. Innhenting av informasjon om boligpolitikk i lokale, nasjonale og internasjonale kontekster for å utvikle Askers kunnskapsgrunnlag for kommunens boligpolitikk.

Kathrine Sellevoll

Avd. avfall og gjenvinning, Asker kommune

Kathrine Sellevoll jobber som rådgiver i Asker kommune i avdeling for avfall og gjenvinning. Hun har i sin tid i Asker kommune jobbet mye mot utbyggere. Sellevoll er utdannet sivilingeniør i materialteknologi på NTNU.

Marie Karvel Kyllingstad

Klimastrateg, SWECO

Marie Karvel jobber som klimastrateg i SWECO med Klima- og bærekraftsrådgivning i tidligfase bygge- og infrastrukturprosjekter.

Marie Sveen Olsen

Klima- og bærekraftrådgiver, SWECO

Marie Sveen Olsen arbeider som rådgiver innenfor energi og miljø med prosjekter knyttet til klima- og bærekraftsrådgivning hos SWECO.