Arskonferansen 2024 banner mobile

Informasjonsmøte Renovasjonsbenchmark 2020

Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) kartlegger kostnadsbildet, nøkkeltall og forbedringspotensiale i ulike deler av renovasjonstjenesten.

Beskrivelse
Program

Profesjonell ledelse krever mål. Det innebærer også mulighet for å følge måloppnåelsen, identifisere avvik og ikke minst kartlegge forbedringsmuligheter. Å sammenligne seg med andre virksomheter i kommunal regi, gir meningsfull innsikt i hvordan man presterer.

Dette er et unikt tilbud utviklet for kommunale renovasjonsselskap å sammenligne seg med hverandre og lære av de beste i kommunal renovasjon, og neste runde begynner allerede i februar, 2020.

Vil du vite mer? Vi inviterer til gratis informasjonsmøte på Gardermoen 22. januar kl 10-14.

Onsdag 22. januar

10.00–14.00

Informasjonsmøte om Renovasjonsbenchmarking 2020