Arskonferansen 2024 banner mobile

Informasjonsmøte Renovasjonsbenchmarking 2024

Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) kartlegger kostnadsbildet, nøkkeltall og forbedringspotensiale i ulike deler av renovasjonstjenesten. Nå har vi oppstart for RBM 2024 der vi går igjennom modellen og hva man får ut av deltagelse.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Renovasjonsbenchmark 2024 (RBM24) er et tilbud fra Avfall Norge til offentlige renovasjonsforetak som ønsker et bedre grunnlag for læring og forbedring gjennom systematisk samarbeid med andre.

Renovasjonsbenchmarking gir en grundig beregning av hvordan ditt foretak presterer sammenliknet med andre, og hvorfor resultatene blir som de blir på de tre hovedområdene:

• Prisnivået analysere ved å se på rammebetingelser, tjenestestandard, renovasjonsmetoder og kostnadseffektivitet.

• Miljøstandarden drøftes ved beregning av foretakets positive og negative virkninger på lokalt og globalt miljø.

• Kundetilfredsheten sammenholdes med foretakets omdømme og med pris og standard på tjenestene.

En oversikt for hvert område gir indikasjoner på gode og mindre gode resultater for aktivistene. Resultatene forklares ved hjelp av nøkkeltall, indikatorer og utviklingen over tid. Dette gir grunnlaget for forslag til endringer, og hvordan skal man gå fram for å bli bedre.

Nytt av året, og noe av det som skal diskuteres dag to, er hvordan modellen skal videreutvikles og hvordan modellen kan benyttes til scenario-utvikling. Dersom man ønsker å endre innsamlingen for en fraksjon, eller endre åpningstidene for en gjenvinningsstasjon - hvordan påvirker dette helheten for selskapet?

Når man nå skal igang med utrulling av nye fraksjoner og nå nye utsorteringskrav - hvordan slår dette ut på kostnader og kundetilfredshet for selskapet? Hva er alternativene? Dette og mye mer vil vi jobbe med disse dagene.

Dag 1 er primært informasjonsmøte for deltagere av RBM. Dag 2 er primært for arbeidsgruppen som jobber med modellen og modellutvikling, men nytt av året er at det er mulig for flere å være med dersom man ønsker det.

Vil du vite mer? Vi inviterer til informasjonsmøte 23. januar kl. 12-16 på Gardermoen.

Tirsdag 23. januar

12.00–16.00

Foredragsholder: Håkon Bratland, Fagrådgiver, Avfall Norge | Erland Staal Eggen Partner, Energidata Consulting

1. Velkommen v/ Håkon Bratland

2. Hvorfor RBM24 v/ Erland Eggena.
Hva sier tidligere deltakere.
Forbedringer i 2024

3. Hva får deltakerne?
a. Rettferdig og balansert resultatmåling
b. Identifisering av avvik og muligheter
c. Støtte for bransjen

4. Hva kreves for å oppnå fullt utbytte?
a. Inndata
b. Målorientert ledelse
c. Korrekt bruk av analyseresultatene

5. Videre fremdrift v/ Håkon Bratland

Det blir spørsmål og diskusjon etter hvert punkt og vi tar pauser etter behov

Onsdag 24. januar

09.00–12.00

Foredragsholder: Erland Staal Eggen, Partner, Energidata Consulting | Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

Målgruppe er styringsgruppen for RBM24 og andre som ønsker dypere innsikt i analysemodellen og bidra til forbedring og vedlikehold.

1. Velkommen v/ Håkon Bratland

2. RBM-modellen og behovet for vedlikehold v/ Erland Eggen

3. Drøfting og fastsetting av kostnadsvekter

4. Drøfting og fastsetting av prioriteringsvekter

5. Evt.

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Erland Staal Eggen

Partner, Energidata Consulting

Erland Staal Eggen har omfattende leder- og konsulenterfaring innen sammenliknende analyse av virksomheter og prosjekter; bl.a. renovasjonsbenchmarking for Avfall Norge annethvert år siden 2003. Erfarings­grunnlaget omfatter også FoU-administrasjon, strategiutvikling/ forretningsutvikling, omorganisering og kompetanseoverføring innen ENØK, energi, avfall, vann og avløp i Norge og i utlandet.