Regjeringens klimabudsjett og globale muligheter for å kutte utslipp

Regjeringen har lansert et klimabudsjett sammen med Statsbudsjettet. Fagsjef i Zero, Stig Schjølset, presenterer klimabudsjettet for 2023 og metoden som ligger bak. I tillegg får vi presentert et stort internasjonalt prosjekt i SINTEF hvor de skal samle inn lavkvalitetsplast og bruke den som kullerstatter i industri. Månedens tema i Avfallsforsk er klima i forbindelse med at verdens ledere møtes til COP 27 i Egypt.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 4. november

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–09.05

Foredragsholder: Stig Schjølset Fagsjef, ZERO

I arbeidet med statsbudsjettet har regjeringen tatt i bruk et nytt verktøy – et klimabudsjett for å integrere klima og økonomi. Målet er at tiltakene i statsbudsjettet skal muliggjøre at Norge når klimautslippsbudsjettet for kommende år. Hvordan er dette klimabudsjettet bygget opp, og på hvilken måte skal Norge arbeide for å nå klimamålene frem mot 2030?

09.05–09.20

Foredragsholder: Anneli Alatalo Paulsen Forskningsleder, SINTEF Community

OPTOCE er initiert og ledet av SINTEF, og finansiert av Norad under regjeringens bistandsprogram mot marin forsøpling og mikroplast. Nærmere 5 milliarder tonn plastavfall er akkumulert rundt omkring i verden, mye i dumpsites, elver og strender. Opp mot 13 millioner tonn ender opp i havet hvert år, og studier viser at mesteparten av plasten som er akkumulert og ender opp i havet er lav-kvalitetsplast som ikke lar seg gjenvinne. Prosjektet handler om å redusere tilsiget av lav-kvalitetsplast til havet i fem utvalgte partnerland i Asia. Dette gjør vi ved å gjennomføre pilotdemonstrasjoner i landene, hvor vi samler inn lav-kvalitetsplast fra for eksempler elver, industri som produserer denne type avfall eller uregulerte dumpsites, og bruker som kullerstatter i industri som bruker mye energi, for eksempel sementindustrien. Dette reduserer uttak av kull, bruken av kull, hindrer plasten i å nå havet og gjør at landene ikke trenger bygge dedikerte forbrenningsanlegg for avfall og dermed øke det totale CO2-utslippet – minst to fluer i ett smekk.

09.20–09.30

Spørsmål

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Stig Schjølset

Fagsjef, ZERO

Stig har ansvaret for å lede og koordinere det faglige arbeidet i ZERO. Stig kommer fra en stilling som fagdirektør for grønn konkurransekraft i Klima- og miljødepartementet. Her ledet han også arbeidet med regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart. Han har tidligere vært leder for analyse av karbonmarked og klima i Thomson Reuters Point Carbon. Stig har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo

Anneli Alatalo Paulsen

Forskningsleder, SINTEF Community

Anneli Alatalo Paulsen er forskningsleder for gruppen Material- og ressursoptimalisering i SINTEF Community og teammedlem i det Norad-finansierte og SINTEF-ledede prosjektet Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy (OPTOCE). Hun jobber med fagområdene Generering og behandling av plastavfall av lav kvalitet | Marine plastforurensning | Sirkulær økonomi | Sambehandling av avfall i sementindustrien | Bilateralt miljøsamarbeid og kapasitetsbygging