Arskonferansen 2024 banner mobile

Innovasjon i offentlige anskaffelser

På hvilke måte kan offentlige anskaffelser brukes til innovasjon. Hvilken plass har innovasjon ved inngåelse av innsamlingskontrakter ? Vi får et eksempel fra Kristiansand kommune i bruk av det nye virkemiddelet Start Off, og resultatet av analysene i prosjektet Innovativ avfallslogistikk.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen og intro til dagens tema

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.45

Foredragsholder: Mathias Eikseth Prosjektleder, DFØ - Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Gjennom StartOff har Kristiansand parkvesen fått utviklet en flytende avfallsstasjon som varsler skjærgårdstjenesten når det er behov for å tømme den.

08.45–09.00

Foredragsholder: Per Elvestuen CEO og gründer, Clean Sea Solutions

Clean Sea Solutions tilbyr ulike løsninger for å håndtere marin forsøpling. I StartOff-prosjektet samarbeidet de tett med de ansatte i Kristiansand parkvesen om utvikling av en smart, flytende avfallsstasjon. Løsningen skal gjøre det enklere for båtfolket å kaste søppelet sitt og effektivisere skjærgårdstjenestens tømming av søppelet.

09.00–09.20

Foredragsholder: Bente Flygansvær Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI; Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Hva menes med "Den onde, den mangelfulle og den ufullstendige sirkelen"? I prosjektet Innovativ Avfallslogistikk - som har pågått fra 2019-2022 - har man sett på hvordan prosessene rundt organisering av anbuds- og innkjøpsprosessene knyttet til renovasjon og bærekraftig avfallshåndtering kan bidra til mer offentlig/privat innovasjon og verdiskaping.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Mathias Eikseth

Prosjektleder, DFØ - Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Mathias Eikseth har før han begynte i DFØ mange års erfaring fra Skatteetatens Innovasjons- og utviklingsavdeling og NAVs miljø for statistikk og analyse. Hans fagbakgrunn er innen statsvitenskap og filosofi, med videreutdanning i bærekraftig finansiell analyse.

Per Elvestuen

CEO og gründer, Clean Sea Solutions

Per Elvestuen har bred erfaring som journalist, rådgiver og gründer. Han har vært kommunikasjonssjef i Avfall Norge og tilknyttet som rådgiver i perioden 2014-2018.

Bente Flygansvær

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI; Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi