Arskonferansen 2024 banner mobile

Innovasjonsworkshop- matsirkelen

Avfallsforsk inviterer til innovasjonsworkshop i Asker 4. november.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Vi trenger løsninger for å begrense og oppsirkulere matavfall i hele verdikjeden til frukt, grønt og mat!

Derfor inviterer vi oppstartsselskaper og etablerte selskaper til å utvikle og tilpasse løsninger i en innovasjonsworkshop 4. november.

Dagen vil omhandle fire tema, og deltakerne deles inn i grupper etter hvert av disse:

1. VerdikjedesamarbeidHvordan ser verdikjeden ut? Hvor mister vi informasjon mellom leddene? Hvor er det dårlig koordinering og kommunikasjon og hvordan kan vi få til bedre samhandling.
2. Emballert matHvordan skal vi håndtere at emballert mat blir avfall i verdikjeden? Emballasje og mat må separeres for å få rene råvarer som vi kan bruke. I dag er avemballering en dyr og tidkrevende prosess hos flere aktører.
3. Restråstoff og matavfall til menneskemat eller annen verdiskapingFlere aktører i verdikjeden opplever at de ikke får utnyttet hele råvaren eller at matavfall som kan bli menneskeføde eller dyrefor heller blir til biogass eller går til forbrenning. Kan større del av matavfallet bli til menneskemat eller utnyttes i dyreforproduksjon.? Hvorfor får vi det ikke til? Hvilken rolle spiller forbrukeren og leverandøren?
4. Restråstoff til industrielle prosesserIndustribedrifter kan ha ulike organiske avfallsstrømmer de ikke får utnyttet på høyest mulig nivå. Hvordan kan organiske avfallstrømmer fra industrien bli råstoff i andre industrielle prosesser? Gjerne samlokalisert i industrielle symbioser


Bakgrunn og metode

I denne fysiske workshopen vil problemeiere (de som eier avfallet) langs hele verdikjeden være tilstede og sparre underveis.
Noen av disse problemeierne er: Gartnerhallen, Orkla, Norgesgruppen, Vesar, Den Magiske fabrikken osv.

Vi kommer til å jobbe metodisk med systemisk innovasjon og kunde og brukerperspektiv. Vi vil også arbeide oss gjennom flere momenter som til sammen vil utgjøre innholdet i en presentasjon dere gjør i plenum mot slutten av dagen.

Vi håper på gode samtaler mellom aktørene i rommet - i eksisterende og kanskje nye verdisirkler.
Kanskje blir dette starten på spennende innovasjonsløp som f.eks. Innovasjon Norge kan bidra til å bære frem.

28. september hadde vi et webinar hvor problem-eiere presenterte problemstillinger i sitt ledd i verdikjeden. Opptaket fra webinaret finner du her.

Torsdag 4. november

08.30–08.50

Mingle, hei, kaffe

09.00–09.30

Presentasjon av deltakerne - og av dagens gruppetema.

1. Verdikjedesamarbeid
2. Emballert mat
3. Restråstoff og matavfall til menneskemat eller annen verdiskaping
4. Restråstoff til industrielle prosesser

09.30–10.30

Foredragsholder: Hanne Wetland Leder forretningsutvikling, BIR Bedrift

10 min intro
50 min systemdesign
Deling mellom grupper

10.30–10.50

Pause

10.50–11.30

Produkt /løsning med funksjonalitet

11.30–12.15

Lunsj

12.15–13.30

Kunder, brukere problemer og verdiløfter

13.30–13.45

Pause

13.45–14.30

Det sirkulære prosjektet

14.30–15.30

Presentasjoner og tilbakemelding fra salen

15.30–15.45

Oppsummering

Hanne Wetland

Leder forretningsutvikling, BIR Bedrift

Hanne Wetland leder forretningsutvikling for BIR Bedrift. BIR ble utnevnt som årets sirkulære bedrift i 2021. Hanne har blant annet bakgrunn som innovasjonsfasilitator i Knowit, hvor hun blant annet jobbet med innsiktsprosesser for sirkulær omstilling av verdikjede for ombruk av ventilasjonskanaler i bygg for klyngen Proptech Innovation.