Arskonferansen 2024 banner mobile

Innovasjonsworkshop med Avfallsforsk og Innovasjon Norge

På tide å sikte mot 70% materialgjenvinningsgrad - på vei mot den sirkulære økonomien. Få muligheten til å motta 100.000 kr til utvikling av din idé. Finn innovative partnere og møt avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Påmeldingsfrist: Snarest og senest fredag 25. oktober

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Passion2-3.jpg#asset:7495

Vi skal utløse flere innovasjonsprosjekter! Photo: Ian Schneider on Unsplash

Norge skal bli et foregangsland innen sirkulær økonomi. Da behøves nye innovative løsninger for mer og bedre gjenvinning, materialgjenvinning, løsninger for ombruk og reduksjon av avfallsmengder. Vi behøver også mer design for gjenvinning og ombruk, samt bedre rammebetingelser for å styrke markedet for resirkulerte råvarer.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen spiller en viktig rolle i en sirkulær økonomi hvor ressursene tas bedre vare på, og leter stadig etter:

 • Ny teknologi i alle ledd av avfallspyramiden, avfallsreduksjon, ombruk, innsamling, sortering, materialgjenvinning,
 • Utvikling av nye tjenester og forretningsmodeller (herunder differensierte gebyrmodeller mm)
 • Nye samarbeidsmodeller (produsent-distributør-avfallsselskap)
 • Mer FoU-samarbeid
 • Digitalisering

Hvem eier problemet?

 • Selskaper i bransjen og kommuner som har mål om økt materialgjenvinning
 • Private avfallsselskaper som behøver teknologi og nye løsninger for å gjenvinne avfallet bedre.
 • Norge (oss alle) som skal innfri EUs og egne mål om høyere materialgjenvinning og redusere avfallsmengder

Hva er innovasjonsworkshoppen?

Avfallsforsk går sammen med Innovasjon Norge for å utløse flere innovasjonsprosjekter. Vi bruker innovasjon som en metode for å løse samfunnsutfordringer og skape verdier! Målet med innovasjons-workshoppen er å hjelpe innovative ideer over fra en ide-fase til et reelt prosjekt. Innovasjon Norge stiller med verktøykasse og midler til innovasjon, Avfallsforsk med nettverket, aktørene og møteplassen.

 • Få muligheten til å motta 100.000 kr til utvikling av din idé*
 • Finn partnere, møt avfalls- og gjenvinningsbransjen og få din idé vurdert

Workshoppen involverer prosessledelse og coaching underveis.

Hvert team pitcher sin idé på slutten av dagen (kl 16-17). De beste ideene kvalifiseres til å motta 100 000 kroner fra Innovasjon Norge* for å jobbe videre med ideen, og får også delta pitching av ideen på kveldens middag foran ca 100 ledere i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Målgruppe - hvem inviteres til å delta?

Leverandørbedrifter, konsulentselskaper, avfallsselskap /IKS'er, oppstartsselskaper / gründere med løsninger og ideer knyttet til avfallsreduksjon og materialgjenvinning. Det er et krav at deltakerne representerer en bedrift med et org.nr.

Det kan være bedrifter som:

 • allerede har en idé de ønsker å pitche for aktører i bransjen, med tanke på markedsavklaring, finne samarbeidspartnere mm
 • vil jobbe med å utvikle en helt nye idé basert på relevante problemstillinger i bransjen
 • er aktører i avfallsbransjen (både private og kommunale) som leter etter løsninger

Dette er en unik mulighet til å bli mer kjent med bransjen, knytte kontakter, gjøre markedsavklaringer, finne samarbeidspartnere og koble seg på Innovasjon Norge med deres verktøykasse.

Påmelding:

Klikk her for påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: Snarest og senest fredag 25. oktober

Den eller de ideene som blir godkjent* vil motta:

 1. 100 000 kroner til prosjektavklaring / forprosjekt som forberedelse til et hovedprosjekt under Miljøteknologiordningen
 2. Deltagelse på innovasjonsverksted med IN
 3. Oppfølging/ møte med Innovasjon Norge for videre oppfølging
 4. Tilgang på veiledning fra Avfall Norge sitt nettverk

*Tilskudd forutsetter søknad i etterkant og handlingsrom i Statsstøtteregelverket.

Jury

1 - Thomas Brekke, Associate professor, Ph.D ved USN Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge

2 - Ida Jaarvik Hetland, Innovasjonsrådgiver i Innovasjon Norge

3 - Sophie Wiik, Gründer og investor i Fjong / ex To Good to Go

4 - Kristine Laake, Prosjektleder Innovation, Strategy & Sustainability i Norsk Gjenvinning

5 - Ellen Just Hansen, Rådgiver i Oslofjordfondet

6 - Terje Kirkeng, Prosjekt- og Utviklingsansvarlig hos Vesar AS, styremedlem i AvfallsforskInn-Norge_190910_155650.jpg#asset:7570


VESAR-540x386.jpg#asset:7568


logo_avfallsforsk_480.png#asset:7569


Facebookarr for oppdatert info og deling:

https://www.facebook.com/events/324983388427175/

Oppdatert 10. september 2019

Onsdag 30. oktober

09.30–17.00

Foredragsholder: Hanne Wetland Leder forretningsutvikling, BIR Bedrift

AGENDA

09.30 Introduksjon til samfunnsutfordring og inspirasjon fra aktører i bransjen:
Vesar, BIR, No Waste, m.fl. Innledning v/ Avfall Norge

10.15 Idegenerering og eventuelle endringer i team.

11.00 Spisse forretningsidé

12.00 Lunsj

13.00 Skisse bærekraftig forretningsmodell og samarbeid

14.30 Lage pitch

16.00 Pitche i plenum foran jury - de beste blir valgt ut til å pitche under middagen

17.00 Pause og forberedelser

18.30 Vinnerne deltar og pitcher ideene på felles middag med Avfall Norges høstmøte på The Sense i Tønsberg. Deltakerne stemmer frem de beste ideene.

21.00 Slutt

18.30–21.00

For de som velges ut til å pitche ideen på kveldens middag på The Sense.

Hanne Wetland

Leder forretningsutvikling, BIR Bedrift

Hanne Wetland leder forretningsutvikling for BIR Bedrift. BIR ble utnevnt som årets sirkulære bedrift i 2021. Hanne har blant annet bakgrunn som innovasjonsfasilitator i Knowit, hvor hun blant annet jobbet med innsiktsprosesser for sirkulær omstilling av verdikjede for ombruk av ventilasjonskanaler i bygg for klyngen Proptech Innovation.